banner
threelines

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2013

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa s problematikou informačnej bezpečnosti (vrátane komplexnej problematiky štandardu ISO 27001),
  • vyškoliť riadiacého pracovníka pre riadenie informačných technológii a informácií v organizácii,
  • získať odborné znalosti a schopnosti: riadiť, implementovať a neustále zlepšovať informačnú bezpečnosť (odborné znalosti ako schopnosť moderovať, schopnosť pracovať v týme, schopnosť riešiť konflikty, interdisciplinárna spolupráca, znalosť vzťahových modelov, skupinové dynamické procesy a motivačné techniky),
  • vysvetliť implementáciu SMIB v praxi,
  • sprostredkovať kľúčové prvky medzinárodnej normy pre informačnú bezpečnosť ISO/IEC 27001, jej správnu interpretáciu a uplatňovanie,
  • naučiť sa tvoriť, viesť a motivovať projektové tímy a presadzovať ciele spoločnosti s čo najmenším trením na úrovni vzťahov spoločností a organizácií.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre manažérov kvality, manažérov IMS, interných audítorov, správcov sietí, IT pracovníkov a pre zamestnancov firiem zabezpečujúcich vybudovanie, implementáciu a neustále zlepšovanie systémov riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB), ktorí tiež fungujú ako rozhranie medzi najvyššou úrovňou vedenia a prevádzkovými úsekmi organizácie

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Úvod do informačnej bezpečnosti

- bezpečnosť podniku

- parciálne zložky bezpečnosti

bezpečnostná politika a stratégia

2. Problematika štandardu ISO 27001:2013

3. Dôvody, ciele a prínosy nasadenia a certifikácie SMIB

- princípy budovania SMIB

prehľad noriem týkajúcich sa SMIB

nástroje riadenia a kontroly funkčnosti SMIB

integrácia SMIB s inými systémami manažérstva

certifikácia SMIB

4. Základy psychológie a komunikácie pre manažérov SMIB

- manažérske zručnosti

- psychológia

- komunikácia

5. Praktická aplikácia ISO 27001:2013 do reálneho podniku (ukážky, príklady a súvislosti s celkovou bezpečnosťou podniku)

6. Záverečná skúška a vyhodnotenie školenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Senior konzultant a audítor informačnej bezpečnosti.

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora