banner
threelines

Systém energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

ŽILINA

Cena kurzu:

290€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov o požiadavkách ISO 50001:2011,
  • vysvetliť účastníkom praktické postupy pri uplatňovaní energetického manažmentu,
  • objasniť spôsob integrácie energetického manažmentu do existujúcich štandardov,
  • vysvetliť dokumentačné požiadavky na zavedenie ISO 50001:2011,
  • pripraviť účastníkov na výkon interného auditu s prihliadnutím na špecifickosť auditovanej oblasti.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej firmy/organizácie a tiež pre tých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

09:00 - 10:30 Úvod k problematike šetrenia a spotreby energií (energetická stratégia EÚ a jej opatrenia, ciele a opatrenia k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti EÚ, energetická politika SR, legislatívny rámec EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti, nové prístupy k riešeniu otázok racionálnej spotreby zdrojov energie)

10:30 - 11:00 Štruktúra normy ISO 50001:2011 a jej kompatibilita s normou pre systém enviromentálneho manažérstva (EN ISO 14001)

11:00 - 12:00 Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi

12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 - 15:30 Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi

15:30 - 16:00 Vzory dokumentovaných postupov a záznamov v systéme energetického manažérstva

16:00 Záver prvého dňa

2. deň

 8:30 - 12:00 Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SEM podľa normy ISO 50001 a EN ISO 19011, skúsenosti z auditov

12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 - 13:30 Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov

13:30 - 14:00 Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia

14:00 - 15:00 Test

15:00 - Záver kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Michal Kopták

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora