banner
threelines

Revízia normy ISO 9001:2015

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

135€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • získať prehľad o zmenách, ktoré priniesla norma ISO 9001:2015,
  • zistiť ako zjednodušiť a zlepšiť Váš systém manažérstva, 
  • ako začleniť riadenie rizík a znalostí do vášho systému manažérstva, ako naplánovať a pripraviť  zavedenie nových požiadaviek  normy do praxe,
  • zistiť ako integrovať systémy manažérstva s využitím ISO 9001:2015.

Cieľová skupina:

Kurz je určený manažérom kvality, interným audítorom, externým poradcom v systémoch managementu a všetkým, ktorí sa chcú zaoberať alebo sa zaujímajú o budúci vývoj systémov managementu kvality.

(pozn. miesto konania kurzu môže byť zmenené v závislosti od požiadaviek zákazníkov)

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Prehľad a výklad nových požiadaviek normy ISO 9001

- porozumieť požiadavkám revidovaného štandardu ISO 9001

- porozumieť požiadavkám na riadenie rizík a príležitostí v rámci návrhu revízie ISO 9001

2. Prehľad kľúčových zmien 

- kontext organizácie

- procesný prístup

- riziko a preventívne opatrenia

- zdokumentované informácie, zodpovednosť managementu

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ján Čeman, PaedDr. 

Vedúci certifikačný audítor, konzultant/lektor, asistent riaditeľa certifikačného orgánu.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora