banner
threelines

Kurz interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov kurzu s NOVÝMI požiadavkami normy EN ISO 9001:2015,
  • priblížiť požiadavky normy EN ISO 19 011:2011,
  • vysvetliť techniku interných auditov v organizáciách,
  • pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

8:00 - 8:30 Prezentácia účastníkov

8:30 - 9:30 Úvod do systémov manažérstva kvality

9:30 - 12:00 NOVÉ požiadavky normy EN ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality

12:00 - 12:30 Prestávka na obed

12:30 - 14:30 pokračovanie NOVÉ požiadavky normy EN ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality

14:30 - 16:00 Požiadavky normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva

16:00 Záver 1. dňa, Diskusia

2 deň

08:00 - 09:30 Požiadavky na interného audítora a interné audity

09:30 - 12:00 Psychologické aspekty auditu a komunikácia

12:00 - 12:30 Prestávka na obed

12:30 - 15:30 Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu

15:30 - 16:30 Záverečný test

16:30 Záver – Diskusia, Vyhodnotenie kurzu

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Peter Paulenda

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora