banner
threelines

Kurz ISO 37001 Systémy protikorupčného managementu

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov ako  vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala ich organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre zamestnancov firiem, manažment a všetkých, ktorí sú zodpovední za rozvoj firmy, firemnej kultúry a odstraňovanie korupcie. 

Obsahová náplň:

PROGRAM:

ISO 37001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizácii vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, kedy došlo ku korupcii. Tieto politiky a postupy by mala organizácia implementovať vhodným a primeraným spôsobom v závislosti od typu a veľkosti organizácie a podľa povahy a rozsahu rizík korupcie, ktorým je vystavená. Požiadavky normy ISO 37001 sú v súlade s medzinárodne uznávanou dobrou praxou v boji proti korupcii.

OBSAH:

  • Úvod do problematiky
  • Ako funguje protikorupčný systém
  • Čo si treba uvedomiť pred tým, ako sa pustíte do zavedenia systému
  • Zásady riadenia systému
  • Požiadavky na ovládanie špecifickej terminológie  
  • Požiadavky normy ISO 37001

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Školiace centrum Banka Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora