banner
threelines

Kurz ISO 28001:2007 Systémy riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je získanie znalostí a zručností potrebných na vykonávanie auditov Systémov riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca podľa normy ISO 28000 a súvisiacich technických bezpečnostných špecifikácií. Účastníci sa naučia posúdiť návrh, implementáciu a zdokonalenie (SCSMS) organizácie podľa požiadaviek normy ISO 28000.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi ISM alebo SMK, SEM a SMBOZP. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Obsahová náplň:

PROGRAM:

Norma ISO 28001 stanovuje požiadavky na  umožnenie organizácii stanoviť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, kontrolovať, riadiť a zdokonaľovať fungujúce SCSMS v kontexte celkových bezpečnostných rizík organizácie. Školenie účastníkom poskytne vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie auditov Systémov riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca podľa normy ISO 28000 a súvisiacich technických bezpečnostných špecifikácií. 

OBSAH:

  • výklad normy ISO 28001 Systému riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca (SCSMS) a procesy podieľajúce sa na založenie, implementáciu, prevádzky a monitorovanie, preskúmanie a zdokonaľovanie SCSMS, ako je definované v norme
  • aspektom normy ISO 28001a  Riadenie rizík
  • účel, obsah a vzájomné vzťahy noriem ISO 28000: 2007, ISO 28001: 2007, ISO 28003: 2007, TAPA a C-TPAT a legislatívnym rámec súvisiaci s SCSMS.
  • úloha auditora pri plánovaní, realizácii hlásenia a následnom vykonaní auditu SCSMS
  • plánovanie a výkon auditu SCSMS a následné vytvorenie  správy

Doporučenie: Je potrebná predchádzajúca znalosť vykonávania auditov iných systémov riadenia ako napr. ISO 9001. Výhodou, nie však podmienkou, je základná znalosť princípov bezpečnosti.

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Hotel Relax Rajecké Teplice

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora