banner
threelines

Kurz interný audítor podľa normy ISO 27001:2013

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

289 € bez DPH

Cieľ kurzu:

    • odhaliť riziká, ktoré by mohli viesť k strate alebo k zneužitiu informácií,
  • zoznámiť sa s požiadavkami normy ISO 27001 na systém manažérstva informačnej bezpečnosti z pohľadu interného audítora,

Cieľová skupina:

Manažér informačnej bezpečnosti, manažéri kvality, IT manažéri, bezpečnostní manažéri a pod.

Obsahová náplň:

PROGRAM:

  • Základy informačnej bezpečnosti. 

 

  • Systém manažérstva/riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB – SRIB).

 

  • Výklad normy ISO/IEC 27001.

 

  • Hlavné zmeny v revízii ISO/IEC 27001:2013.

     ▪ úvod
     ▪ predmet normy
     ▪ normatívne odkazy 
     ▪ termíny a definície
     ▪ súvislosti v organizácii
     ▪ vedúce postavenie 
     ▪ plánovanie
     ▪ podpora
     ▪ prevádzka
     ▪ vyhodnotenie výkonnosti
     ▪ zlepšovanie

 

  • Certifikácia ISMS.

 

  • STN EN ISO 19011:2012

     ▪ predmet normy
     ▪ normatívne odkazy
     ▪ termíny a definície
     ▪ zásady auditovanie
     ▪ manažérstvo programu auditu
     ▪ vykonanie auditu
     ▪ kompetentnosť a hodnotenie audítorov

 

  • Interný audit – program auditu

     ▪ činnosti interných auditov
     ▪ proces zhromažďovania a overovania
     ▪ nezhody
     ▪ dokumentovanie zistení, hodnotenie výsledkov
     ▪ správa z auditu
     ▪ príklady z praxe

Strava: V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Senior konzultant audítor informačnej bezpečnosti.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora