banner
threelines

Kurz manažér kvality ZÁKLAD (BASIC)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

590€ (bez DPH)

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je naučiť a precvičiť problematiku kvality v bežnej výrobnej praxi.

Cieľom kurzu je taktiež preškoliť nových pracovníkov na pozíciách v oblasti kvality o ich povinnostiach a pracovnej náplni.

Kurz je taktiež vhodný aj pre uchádzačov o rekvalifikáciu.

Kurz je možné rozdeliť na dva samostatné 3 dňové moduly.

 

Cieľová skupina:

Technici kvality, manažéri kvality, kontrolóri, výrobní pracovníci, majstri, pracovníci TPV, stredný manažment.

Obsahová náplň:

Kurz  manažér kvality ZÁKLAD (BASIC) ( kurz je zhodný s kurzom technik kvality s možnosťou certifikácie v certifikačnom orgáne pre osoby ( COPO, prípadne ČSJ ) 

 OBSAH:

I. MODUL 3 dni

- Základné pojmy v manažmente kvality, vývoj manažmentov kvality.

- Aká je úloha kvalitára vo firme, čo má robiť, za čo zodpovedá.

- Princípy, požiadavky a odporúčania týkajúce sa systémov manažérstva.

- Najdôležitejšie normy v manažérskych systémoch s ktorými sa stretávame - VDA, TS, ISO, OHSAS

- Postup budovania systému kvality.

- Chyby, ktorým sa snažíme zabrániť

- Procesné riadenie

- Riadenie dokumentov a záznamov

 - SPC  základy štatistiky v manažérstve kvality

 - Indexy spôsobilosti procesu, stroja, maradla

 II. MODUL (3 dni)

 - Plánovanie kvality výrobku APQP

- FMEA základy

- Riadenie dodávateľov v dodávateľskom reťazci

- Problem solving:  8D report, Ishikawov diagram, 5 WHY...

- Vizuálny manažment 

- Umenie prezentácie: ako zostaviť úspešnú prezentáciu

- Úvod do štíhlej výroby

- Audity kvality

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Účastníkom bude vystavený Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedením rozsahu a obsahovej náplne kurzu. 

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Ing. Volko Vladimír

Lektori (s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami), poradcovia a audítori v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov nielen v oblasti automotive.

Rozsah:

48 vyučovacích hodín

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora