banner
threelines

Kurz certifikovaný manažér kvality POKROČILÝ (ADVANCED)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Rajecké Teplice, Hotel Relax

Cena kurzu:

590€/kurz bez DPH

Cieľ kurzu:

  • komplexný a pokročilý výcvik o kvalite v oblasti kvality, certifikácie a skúšobníctva, kde sa Vám dostane ucelený súbor najmodernejších informácií v uvedenej oblasti.
  • získať personálny certifikát manažér kvality s medzinárodnou platnosťou.

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený manažérom kvality, technikom kvality, technológom, členom tímov pre riešenie problémov a všetkým ostatným, ktorý chcú pri zlepšovaní kvality pomáhať.

Kurz je vhodný aj pre absolventov a nových pracovníkov na pozície v oblasti kvality.

Je vhodný aj pre uchádzačov o rekvalifikáciu.

Obsahová náplň:

OBSAH:

PRVÉ DVA MODULY SÚ SÚČASŤOU KURZU MANAŽÉR KVALITY BASIC, KTORÉ JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ SAMOSTATNE. INFO KLIKNITE NA TEXT.

NADSTAVBOVÉ MODULY PRE POKROČILÝ (ADVANCED)

III. MODUL (4 dni)

- Proces riadenia ľudských zdrojov

- Vzdelávanie a výcvik, znalostný manažment

- Manažment kvality v etape návrhu a vývoja

- Plánovanie kvality

IV. MODUL (4 DNI) 

- Metrológia

- Manažment vo výrobe a realizačných procesoch, 

- Meranie vo výrobných a realizačných procesoch

Základy logistiky 

Management nakupovania 

Meranie výkonnosti procesov

- Spokojnosť zákazníkov a spôsoby zisťovania

V. MODUL (4 DNI)

- Manažment rizík

Právne aspekty v manažmentoch kvality

Neustále zlepšovanie

Zhrnutie problematiky 

- Test 

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Účastníkom bude vystavené Osvedčenie  o absolvovaní školenia s uvedením rozsahu a obsahovej náplne kurzu.

V prípade záujmu zabezpečíme certifikačnú skúšku na certifikačnom orgáne pre osoby COPO, prípadne ČSJ.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude účastníkovi vydaný akreditovaný certifikát "MANAŽÉRA KVALITY".

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Ing. Volko Vladimír

Lektori (s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami), poradcovia a audítori v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov nielen v oblasti automotive.

Rozsah:

96 vyuč.hodín zakončených skúškou

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora