banner
threelines

Interný audítor IATF 16949

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

270 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Cieľová skupina:

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 prípadne vykonávanie auditov podľa ISO 9001:2015.

Obsahová náplň:

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História IATF 16949
  • Princípy manažérstva kvality
  • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
  • Audity podľa normy ISO 19011 – zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
  • Komunikácia pri audite
  • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle – systémový audit, procesný audit, audit produktu
  • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody
  • Záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora