banner
threelines

Aktualizácia IATF 16949

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

179€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť kľúčové informácie o  novom vydaní normy ISO/TS 16949:2009 a rovnako priblížiť  najvýznamnejšie zmeny v texte tohto návrhu štandardu kvality v dodávateľskom reťazci výrobcov automobilov – IATF 16949, ktorý normu ISO/TS 16949 nahradí. 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí majú skúsenosť s ISO/TS 1649 alebo IATF 16949 a potrebujú získať informácie o novinkách, pripomenutie štandardných požiadavok a prejsť si to na praktických príkladoch. Kurz je doporučený pre doplnenie kvalifikácie manažérov firiem, manažérov kvality, interných a externých audítorov, ktorí absolvovali kurz podľa SO/TS 16949 alebo držiteľom Certifikátu Auditor procesu VDA 6.3.

Obsahová náplň:

 • Súčasný stav noriem a predpisov v oblasti automobilového priemyslu.
 • Výklad požiadaviek IATF 16949:2016 s väzbou na ISO 9001:2015.
 • Porovnanie ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016.
 • Aktuálne pokyny  pre certifikáciu.
 • Oboznámenie s požiadavkami štandardu kvality IATF 16949 v automobilovom priemysle.
 • Informácie o zmenách požiadavok.
 • Porovnanie ISO/TS 16949 a IATF 16949.
 • Požiadavky certifikácie a doplňujúce informácie. 

 

  Odhliadnúc od výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v návrhu IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce sektorové zmeny. Medzi tie najdôležitejšie možno zaradiť nasledovné:
 • Bezpečnosť produktu.
 • Spoločenská zodpovednosť.
 • Určovanie predmetu systému manažérstva kvality. 
 • Plány neočakávaných udalostí.
 • Príručka kvality.
 • Multidisciplinárny prístup.
 • Produkty so zabudovaným softvérom.
 • Kvalita dodávateľov.

Rozvrh kurzu:

08:00 - 08:30 Prezentácia účastníkov

08:30 - 09:00 Úvod (otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu)

09:00 - 10:00 Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov v automobilovom priemysle

10:00 - 12:00 Oboznámenie so zmenami v „Pokynoch pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa ISO TS 16949

12:00 - 13:00 Prestávka na obed

13:00 - 14:30 Vybrané kapitoly dotýkajúce sa povinnosti certifikovaných spoločností;

14:30 - 15:30 Prehľad v zmenách predpisov súvisiacich s certifikáciou podľa ISO/TS (VDA 2, VDA 4, VDA 5(5.1, 5.2), VDA 19.2,...) ;

15:30 - 16:30 Často sa opakujúce nedostatky zistené pri auditoch;

16:30 - Diskusia, vyhodnotenie kurzu; záver

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora