banner
threelines

Nové požiadavky normy IFS pre logistiku, verzia č.2.1

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

november 2018

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

140€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • podrobne vysvetliť nové a zmenené požiadavky normy IFS, 
  • predviesť ukážky praktických aplikácií nových požiadaviek a načrtnúť najlepší variant ich riešení, 
  • odprezentovať vzorovú dokumentáciu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre manažérov kvality v oblasti logistiky, skladov a vozového parku a pre všetky zúčastnené strany z potravinárskeho priemyslu.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Úvod do IFS Logistics verzia č.2.1

- norma IFS, verzia č.2.1 

- nové a zmenené požiadavky normy IFS, verzia č.2.1

2. Prehľad zmien v jednotlivých oblastiach

3. Odprezentovanie dokumentácie a vzorových formulárov

4. Ukážky praktických aplikácií nových požiadaviek normy IFS

5. Analýza rizík v IFS

6. IFS databázy a softvér auditXpress®

7. Najčastejšie nezhody pri auditoch a načrtnutie najlepších variant riešenia problematických požiadaviek štandardov

8. Praktické príklady a riešenia modelových situácií

9. Diskusia, záver a vyhodnotenie kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Libuše Cikánková

Lektorka, audítorka kvality, audítorka HACCP a bezpečnosti potravín, zameraná na všetky aktivity týkajúce sa výroby a distribúcie potravín a krmív.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora