banner
threelines

Požiadavky normy IFS BRC FSSC 22001

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

september 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

140€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • podrobné vysvetlenie nových a zmenených požiadaviek normy BRC, verzia č.7,
  • predviesť ukážky praktických aplikácií nových požiadaviek a načrtnúť najlepší variant ich riešenia, 
  • odprezentovať vzorovú dokumentáciu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre maloobchodníkov, stravovacie služby, pracovníkov v potravinárstve, výrobcov a pod.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Norma BRC, verzia č.7 

- nové a zmenené požiadavky normy BRC

2. Prehľad zmien v jednotlivých oblastiach:

- sledovateľnosť

- autenticita

- vysoké riziko

- modulárny prístup

- triedenie

- štýl audit a pod.

3. Odprezentovanie vzorovej dokumentácie

4. Ukážky praktických aplikácií nových požiadaviek

5. Načrtnutie najlepších variant riešenia

6. Diskusia, záver a vyhodnotenie kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Libuše Cikánková

Lektorka, audítorka kvality, audítorka HACCP a bezpečnosti potravín, zameraná na všetky aktivity týkajúce sa výroby a distribúcie potravín a krmív.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora