banner
threelines

Kurz interný audítor IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

november 2018

Miesto konania:

Rajecké Teplice

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť s požiadavkami potravinových noriem IFS verzia 6 a BRC verzia 7,
  • pochopiť spôsob vykonávania auditov a certifikácie podľa noriem IFS a BRC,
  • získať vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré pomôžu a zaručia efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia bezpečnosti potravín,
  • vyškoliť audítorov pre uskutočňovanie interných auditov (požiadavky systému manažmentu kvality a bezpečnosti potravín),
  • poskytnúť návod na vybudovanie a udržiavanie efektívne fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti potravín,
  • vysvetliť audítorom novinky a odprezentovať spôsoby ich správnej a chybnej aplikácie tak, aby mohli audítori tieto skúsenosti využiť pri praktickom audite.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre manažérov bezpečnosti potravín vo výrobných organizáciách, predstaviteľov vedenia, členov tímu bezpečnosti potravín a pre všetkých pracovníkov v oblasti potravinárstva.

Obsahová náplň:

Picture

PROGRAM KURZU:

1. deň

8:45 - 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 - 10:30 Požiadavky mezinárodných noriem FSSC 22000, IFS a BRC verzia č.6. Výklad požiadaviek s využitím fotodokumentácie a praktických príkladov plnenia a neplnenia požiadaviek, ktoré sme získali od implementácie verzie č.6 do praxe.

10:30-10:45 Prestávka – občerstvenie

10:45-12:00 Požiadavky mezinárodných noriem IFS, BRC - pokračovanie vrátane požiadaviek verzie č.6. ako napr. označenie výrobkov, kontrola obalov, kontrola hmotnosti, nebezpečie cudzích predmetov, hygiena pracovníkov, obrana závodu atď. Určovanie zhoda / nezhoda s využitím fotodokumentácie, poprípade videa.

12:00-13:00 Prestávka – obed

13:00-14:45 Prípadové štúdie. Účastníci obdržia podrobne popísané prípadové štúdie. S pomocou týchto materiálov sa budú snažit zistiť, či je daný systém v zhode s požiadavkami noriem.

14:45-15.00 Diskusia, orientačný záver prvého dňa

2.deň

9:00 - 10:30 Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov

10:30-10:45 Prestávka – občerstvenie

10:45-12:00 Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov

12:00-13:00 Prestávka – obed

13:00-14:45 Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia

14:45-15.00 Praktické cvičenie

15:00-16:00 Diskusia, vyhodnotenie a orientačný záver školenia

PREDPOKLADANÝ ZÁVER KURZU 16:00

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Podmienky organizácie kurzu, platba

 

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Libuše Cikánková

Lektorka, audítorka kvality, audítorka HACCP a bezpečnosti potravín, zameraná na všetky aktivity týkajúce sa výroby a distribúcie potravín a krmív.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora