banner
threelines

Kurz IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

september 2023

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

140€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa so špecifickými nárokmi štandardov IFS, BRC, ISO/FSSC 22000 (uznaných GFSI organizáciou),
  • naučiť sa zdokumentovať systém bezbečnosti potravín,
  • získať praktické skúsenosti na základe praktických ukážok a príkladov.
  • poskytnúť návod na vybudovanie u udržiavanie efektívneho systému manažérstva kvality.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti potravinárstva.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Požiadavky štandardov BRC/IFS - HACCP systém

- systém riadenia kvality

- krízový manažment

- sťahovanie výrobkov z trhu

2. Požiadavky na prostredie závodu

- riadenie alergénov

- riadenie kovov

- riadenie chemikálií a skla

3. Požiadavky na riadenie procesu

- metrológia

- kontrola hmotnosti

- požiadavky na personál

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Libuše Cikánková

Lektorka, audítorka kvality, audítorka HACCP a bezpečnosti potravín, zameraná na všetky aktivity týkajúce sa výroby a distribúcie potravín a krmív.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora