banner
threelines

Potraviny

Kurz IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 140€ bez DPH

Čo NOVÉHO v oblasti bezpečnosti potravín? Čo požaduje najnovšia verzia IFS a BRC ver.7? Aké sú rozdiely a čo spája jednotlivé globálne hygienické štandardy?

Kurz interný audítor IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 189€ bez DPH

Ako preveriť bezpečnosť potravín? Ako odhaliť riziká a hroziace nebezpečenstvá pri výrobe a distribúcii potravín? 

Nové požiadavky normy BRC, verzia č.7

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 140€ bez DPH

Po období rozsiahlych konzultácií s maloobchodníkmi, stravovacími službami spoločností, certifikačnými orgánmi a výrobcami bolo dokončené nové vydanie globálneho štandardu pre bezpečnosť potravín BRC verzia č. 7. Potrebujete sa oboznámiť s NOVOU verziou normy BRC? Tento kurz je určený práve pre Vás!