banner
threelines

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov podľa GDPR

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

február 2019

Miesto konania:

Canadian bilingual institute Bratislava

Cena kurzu:

2 495€ bez DPH (vrátane poplatku za skúšky)

Cieľ kurzu:

Príprava účastníkov na pozíciu certifikovanej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov DPO podľa GDPR získaním certifikátov CIPP/E a CIPM =  GDPR READY

Jedinečný akreditovaný certifikát na výkon DPO pod hlavičkou IAPP International Association of Privacy Professionals.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci informačnej bezpečnosti, CISO, IT manažéri, Zodpovedné osoby, Konzultanti, Vedúci pracovníci, Lektori

Obsahová náplň:

Školenie sa skladá z modulov.

 CIPPE 

Obsah modulu CIPP/E

  Komplexné znalosti GDPR

  Európske inštitúcie v oblasti ochrany osobných údajov

  Legislatívny rámec

  Súlad s európskym právom a legislatívou

  Medzinárodný prenos dát

  PODROBNÝ OBSAH

    CIPM

  Obsah modulu CIPM 

  Ako vytvoriť víziu spoločnosti

  Ako vytvoriť a štrukturovať tím pre ochranu dát

  Ako navrhnúť a implementovať programový rámec ochrany osobných údajov

  Komunikácia so zúčastnenými stranami

  Ako merať výkonnosť

  Životný cyklus programu ochrany dát 

  PODROBNÝ OBSAH

  Typ osvedčenia:

  Certifikát CIPP/E ( Certified International Privacy Professional ) a

  Certifikát CIPM ( Certified information Privacy Manager )

  Odborný garant:

  Jorge Carrillo, PhD.

  Lektor, audítor a senior konzultant v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, IoT. Akreditovaný lektor IAPP, ISC, PRINCE2, 

  Rozsah:

  4 dni

  Organizátor

  Organizátor:

  PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

  Sídlo:

  Žilina

  Web:

  Kontaktná osoba:

  Ing. Jana Jamrichová

  Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora