banner
threelines

Školenie SCC certifikát BASIC (018), VOL (017)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

podľa dohody

Miesto konania:

MOŽNÉ ŠKOLENIE U KLIENTA, PRÍPADNE ONLINE ŠKOLENIE

Cena kurzu:

SCC (018) 185€ bez DPH; SCC (017) 219€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • zoznámiť cieľovú skupinu účastníkov so systémom bezpečnosti práce podľa SCC,
  • splniť požiadavky na vzdelanie dodávateľa certifikáciou SCC,
  • získať prax v oblasti BOZP, ochrany zdravia a životného prostredia.

Cieľová skupina:

Pracovníci vykonávajúci zákazky nielen, ale najmä v petrochemickom priemysle v Nemecku, Holandsku a ostatných štátoch Beneluxu.

Kurz vykonávame v 2 variantách:

  • BASIC 18 - kurz určený pre robotnícke profesie a operačný personál
  • VOL 17 - pre manažérov a vedúcich pracovníkov

Obsahová náplň:

Školenie SCC certifikát BASIC (018), VOL (017).

CERTIFIKÁT JE AUTOMATICKY UZNÁVANÝ AJ AKO VCA CERTIFIKÁT.

OBSAH:

1. Riziko, preventívne a nápravné opatrenia

- právo na vhodné pracovné podmienky

- riziko, úrazy a prevencia

2. Rozpoznávanie nebezpečných situácií

- osobné ochranné prostriedky

3. Práca s nebezpečnými chemickými látkami

- nebezpečné látky

- nebezpečný náklad

4. Práca v uzavretých priestoroch

5. Legislatíva v oblasti bezpečnosti práce v SRN

- európska smernica

- predpisy podľa pracovných miest a činností

- označenia

6. Identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík

- príčiny úrazov

- hlásenie úrazov

- bezpečné chovanie sa na pracovisku

7. Núdzové opatrenia

- protipožiarna ochrana

- ochrana pred výbuchmi

- havarijné plány firmy

8. Kontrolné opatrenia týkajúce sa:

- hluku

- elektrickej energie

- azbestu a pod.

9. Ergonómia pracovného miesta

 

 E-Školenie 

bozpo operativni

 

Strava:

V prípade otvoreného školenia pre viacerých klientov je v cene školenia občerstvenie počas celého školenia + obed. 

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme personálneho certifikátu s platnosťou 10 rokov podľa nemeckej akreditácie Daaks. 

Odborný garant:

SIGMAPOINT SLOVENSKO - AKREDITOVANÁ ŠKOLIACA ORGANIZÁCIA PODĽA NEMECKEJ AKREDITAČNEJ SCHÉMY DAAKS PRE SLOVENSKO A ĆESKO.

Rozsah:

1 deň, alebo ONLINE eŠKOLENIE

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora