banner
threelines

Legislatíva

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Cena 149 € bez DPH

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch č.79/2015. Prináša niektoré zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve ako takom. Aké zmeny nás čakajú?

REACH a praktická implementácia

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Cena 189€ bez DPH

REACH problematika z pohľadu profesionálov a praktických požiadaviek na zavedenie v dennej praxi.