banner
threelines

Legislatíva

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 149 € bez DPH

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch č.79/2015. Prináša niektoré zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve ako takom. Aké zmeny nás čakajú?

REACH a praktická implementácia

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 189€ bez DPH

REACH problematika z pohľadu profesionálov a praktických požiadaviek na zavedenie v dennej praxi.

Školenie SCC certifikát BASIC (018), VOL (017)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín podľa dohody / Cena SCC (018) 185€ bez DPH; SCC (017) 219€ bez DPH

Získajte potrebný certifikát pre prácu v Nemecku a štátoch Beneluxu. Zlepšite bezpečnosť v organizáciách, vykonávajúcich nebezpečné práce, pomocou uplatnenia systému manažérstva - SCC/VCA (Safety Contractor Checklist). 

Ochrana životného prostredia

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195€ bez DPH

Aké sú legislatívne povinnosti pre živnostníkov, malé firmy a organizácie v rámci ochrany životného prostredia? Požiadavky právnych predpisov SR  pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 14001.