banner
threelines

Legislatíva

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2021 / Cena 149 € bez DPH

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch č.79/2015. Prináša niektoré zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve ako takom. Aké zmeny nás čakajú?

REACH a praktická implementácia

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín máj 2021 / Cena 189€ bez DPH

REACH problematika z pohľadu profesionálov a praktických požiadaviek na zavedenie v dennej praxi.

Školenie SCC certifikát BASIC (018), VOL (017)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín podľa dohody / Cena SCC (018) 185€ bez DPH; SCC (017) 219€ bez DPH

Získajte potrebný certifikát pre prácu v Nemecku a štátoch Beneluxu. Zlepšite bezpečnosť v organizáciách, vykonávajúcich nebezpečné práce, pomocou uplatnenia systému manažérstva - SCC/VCA (Safety Contractor Checklist). 

Safety Pass Alliance (S.P.A)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín podľa dohody / Cena 350€ bez DPH

CORE CONSTRUCTION - ŠKOLENIE BEZPEČNOSTI PRÁCE PRE VSTUP NA STAVBY A STAVENISKÁ VO VEĽKEJ BRITÁNII