banner
threelines

Kurz POKA YOKE

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

165€ bez DPH

Cieľ kurzu:

 • získať základné informácie o podstate a funkciách systému Poka-yoke, 
 • oboznámiť sa s podpornými metódami riešenia predložených problémov,
 • naučiť účastníkov kurzu nájsť a zrealizovať opatrenia, ktoré im pomôžu minimalizovať riziko výskytu nežiadúcich udalostí a chýb.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú v kompetencii návrh produktu / procesu, pracovníkov výskumu & vývoja, manažérov projektov, plánovanie kvality a všetkým ostatným záujemcom o túto oblasť.

 

Obsahová náplň:

PROGRAM:

Poka-Yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, ktorá rieši ľudské chyby pri práci. Účelom Poka-Yoke je prevencia proti chybám alebo ich okamžitá detekcia a náprava. Poka-Yoke zariadenie umožňuje detekciu a okamžitú nápravu chýb. Zariadenie Poka-Yoke je súčasťou kontrolnej metódy. Môže byť nainštalované pri následnej kontrole, samokontroly alebo kontroly pri zdroji. V poslednom uvedenom prípade je výstupom tzv. Zero defect (nulový počet nezhôd).

OBSAH:

 • Definícia Poka-Yoke
 • História Poka-Yoke
 • Znaky a cieľ Poka-Yoke
 • Prínosy Poka-Yoke
 • Poka-Yoke v bežnom živote
 • Poka-Yoke v automobilovom priemysle
 • Základné princípy zavedenia Poka-Yoke
 • Predpoklady Poka-Yoke
 • Proaktívny a reaktívny prístup
 • Poka-Yoke ako riadený proces - Kontrolné zariadenie
 • Poka-Yoke ako riadený proces - Varovný prístup
 • Metódy použitie Poka-Yoke: základné metódy
 • Metódy použitie Poka-Yoke: základný popis snímačov
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Kontaktný metóda
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Energetické a optické zariadenia
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Optické zariadenia - prehľad vybraných typov
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Kontaktný metódy
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Počítacie metóda
 • Metódy použitie Poka-Yoke: Metóda pohybové sekvencie
 • Druhy senzorov: Varovné snímača
 • Aplikácia Poka-Yoke v automotive praxi (ukážky reálnych projektov, väzba na D-FMEA, P-FMEA a Control Plan)

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora