banner
threelines

Kurz POKA YOKE

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

február 2019

Miesto konania:

PENZIÓN CENTRAL PARK, Žilina

Cena kurzu:

140€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • získať základné informácie o podstate a funkciách systému Poka-yoke, 
  • oboznámiť sa s podpornými metódami riešenia predložených problémov,
  • naučiť účastníkov kurzu nájsť a zrealizovať opatrenia, ktoré im pomôžu minimalizovať riziko výskytu nežiadúcich udalostí a chýb.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú pomôcť firme a byť prospešní, pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Odporúčame všetkým pracovníkom oddelenia kvality.

Obsahová náplň:

OBSAH:

ZAČIATOK KURZU 08:30

1. Vysvetlenie podstaty Poka-yoke (princípy a myšlienky Poka-yoke)

2. Základné funkcie Poka-yoke

3. Oblasti pre využitie Poka-yoke

4. Nástroje a metódy využitia Poka-yoke

5. Na predložených problémových prípadoch demonštrovanie postupov riešenia problému pomocou:

5WHY,

- Brainstorming,

- Nominálna skupinová technika 

6. Diskusia, záver kurzu

PREDPOKLADANÝ ZÁVER KURZU 16:00

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Platba:

Bankovým prevodom na číslo účtu: 2620822880,vedený v :Tatra banka Slovakia, a.s.

variabilný symbol: 000999

špecifický symbol: /dátum narodenia alebo IČO firmy/.

Účastnícky poplatok je uhrádzaný na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme po absolvovaní vzdelávania.

Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 45% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.

Všeobecné podmienky:

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si Priemyselná akadémia vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Vladimír Volko

Lektor, konzultant, kouč. Hlavnou činnosťou je poradenstvo v oblasti zvyšovania výkonnosti podniku v mnohých oblastiach manažmentu. Poradenská prax od roku 1997 v mnohých oblastiach pre klientov z: automotive, strojárstvo, plastikárstvo, strojná a zámočnícka výroba, stavebníctvo či služby. Skúsenosti ako top manger výrobnej firmy.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora