banner
threelines

Kurz LEAN PRODUCTION

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2023

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

150€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa s Lean production systémom,
  • získať prehľad o používaných metódach, 
  • pochopiť princípy tvorenia layoutov, 
  • overiť si získané vedomosti na praktickej ukážke na vybranom pracovisku.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre širokú škálu pracovníkov (operátori, manažéri, vedúci, riaditelia...).

Obsahová náplň:

OBSAH

ZAČIATOK KURZU 08:30

1. Základy Lean production

2. Čo je „štíhla“ výroba

3. Procesy a ich analýza

4.Odstraňovanie strát v procesoch

5. Nástroje na podporu Lean production

6. Príprava layoutov

7. 5S v praxi

8. Kanban

9. Kaizen

10. Lean manažment

11. Praktická ukážka na vybranom pracovisku

PREDPOKLADANÝ KONIEC KURZU 16:00

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Platba:

Bankovým prevodom na číslo účtu: 2620822880,vedený v :Tatra banka Slovakia, a.s.

variabilný symbol: 000999

špecifický symbol: /dátum narodenia alebo IČO firmy/.

Účastnícky poplatok je uhrádzaný na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme po absolvovaní vzdelávania.

Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 45% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.

Všeobecné podmienky:

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si Priemyselná akadémia vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora