banner
threelines

Kurz 5S platforma pre LEAN filozofiu

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

215€/deň bez DPH

Cieľ kurzu:

  • vysvetliť účastníkom princípy a filozofiu metódy 5S,
  • získať schopnosť zavádzať metódu 5S do praxe,
  • zlepšiť pracovnú výkonnosť a produktivitu práce,
  • prakticky uplatniť princípy a nástroje metódy 5S v organizácii.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre široký okruh zamestnancov a manažérov zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry, pre vyšší, stredný a nižší manažment a pre vybraných špecialistov.

Obsahová náplň:

OBSAH:

ZAČIATOK KURZU OD 08:30

1. Metóda 5S

- základné informácie o metóde 5S

- význam a cieľ metódy

- prínos 5S pre organizácie

- vplyv metódy 5S na zvyšovanie kvality a produktivity práce v organizácii 

2. Princíp 5S

- vytriedenie

- systematizácia

- vyčistenie

- štandardizácia

- sebadisciplína a vylepšovanie

3. Praktické úlohy a cvičenia

4. Program implementácie 5S

5. Diskusia, záver a vyhodnotenie kurzu

PREDPOKLADANÝ KONIEC KURZU JE O 16:00

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Platba:

Bankovým prevodom na číslo účtu: 2620822880,vedený v :Tatra banka Slovakia, a.s.

variabilný symbol: 000999

špecifický symbol: /dátum narodenia alebo IČO firmy/.

Účastnícky poplatok je uhrádzaný na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme po absolvovaní vzdelávania.

Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 45% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.

Všeobecné podmienky:

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si Priemyselná akadémia vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Vladimír Volko

Lektor, konzultant kouč. Hlavnou činnosťou je poradenstvo v oblasti zvyšovania výkonnosti podniku v mnohých oblastiach manažmentu. Poradenská prax od roku 1997 v mnohých oblastiach pre klientov z: automotive, strojárstvo, plastikárstvo, strojárstvo, stavebníctvo či služby. Skúsenosti ako top manger výrobnej spoločnosti. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora