banner
threelines

Lean management

Kurz LEAN PRODUCTION

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2023 / Cena 150€ bez DPH

Filozofia Lean production, čiže štíhla výroba, vychádza zo základného konceptu, že všetky činnosti firmy, ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú plytvaním a musia byť eliminované. Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové pre kvalitu a produktivitu. Metodika štíhlej výroby sa riadi heslom "Náš zákazník náš pán". Vyrába sa ale len to, čo zákazník chce.

Kurz POKA YOKE

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2023 / Cena 165€ bez DPH

Voľným prekladom do slovenského jazyka môže byť spojenie „blbuvzdornosť". Je to pomerne jednoduchý a efektívny systém, na redukovanie neúmyselných a nechcených chýb, spôsobených ľudským faktorom.

Kurz 5S platforma pre LEAN filozofiu

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2023 / Cena 215€/deň bez DPH

Zlepšite pracovnú výkonnosť a zvýšte produktivitu práce na Vašom pracovisku pomocou zavedenia metódy 5S!