banner
threelines

Kurz IUCLID5 BASIC príprava registračnej dokumentácie pre spoločné podanie

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

PENZIÓN CENTRAL PARK, ŽILINA

Cena kurzu:

290€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov s programom IUCLID 5 (INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE),
  • naučiťsa pripraviť registračnú dokumentáciu pre spoločné podanie,
  • získať skúsenosti s administratívou programu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí podliehajú registrácii podľa REACH: výrobcovia a dovozcovia chemických látok (chemický priemysel), energetika, cementárne a pod. 

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. O registrácii

2. Administrácia, Import, ovládanie programu – krátke opakovanie

3. Príprava dokumentácie po jednotlivých sekcíách 1-3

4.Kontrola pluginem TCC

5. Príprava dossier

6. Export/Tlač

7. REACH-IT – podanie dossier ECHA a monitoring podania žiadosti

8. Diskusia, záver a vyhodnotenie školenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Platba:

Bankovým prevodom na číslo účtu: 2620822880,vedený v :Tatra banka Slovakia, a.s.

variabilný symbol: 000999

špecifický symbol: /dátum narodenia alebo IČO firmy/.

Účastnícky poplatok je uhrádzaný na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme po absolvovaní vzdelávania.

Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 45% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.

Všeobecné podmienky:

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si Priemyselná akadémia vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jan Holomek

Generálny riaditeľ REACH SPEKTRUM, senior lektor pre IUCLID5 semináre a konzultant pre záležitosti súvisiace s REACH. Ing. Holomek je členom REACH siete odborníkov CEFIC.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora