banner
threelines

Kurz IMDS (International Material Data System)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

285€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov kurzu s IMDS databázou (vývoj, význam, dôvody),
  • zoorientovať účastníkov kurzu v danej problematike,
  • naučiť záujemcov  pracovať v IMDS databáze.

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený pre užívateľov systému IMDS, zamestnancov v automobilovom priemysle, dodávateľov pre všetkých zákazníkov v automotive.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Oboznámenie s  IMDS databázou

2. Základná orientácia v databáze 

- hlavný panel v IMDS

- menu v IMDS

- vyhľadanie informácií

- orientácia

- notifikácie

- novinky

3. Ako pracovať s IMDS databázou 

- vyhľadávanie

- tvorba

- informácie

- analyzovanie dát

4. Ako správne čítať materiálový list

5. Samostatné praktické cvičenie

6. Diskusia, záver a vyhodnotenie kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed a materiály k školeniu.

Miesto školenia:

BANKA ŽILINA

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Taťána Šimůnková

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora