banner
threelines

Internet vecí IoT

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

február 2021

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

160€

Cieľ kurzu:

Objasniť účastníkom, čo je to IoT internet vecí, informovať ich  o technologických trendoch, možných nasadeniach v praxi a  o možnostiach práce s prepojenými zariadeniami.

Tento kurz predstavuje základný náhľad pre oblasť Internetu vecí IoT

Cieľová skupina:

Vrcholový a stredný manažment, procesní inžinieri, pracovníci kvality, lean manažéri, IT pracovníci a iní.

Obsahová náplň:

OBSAH:

Internet vecí (Internet of Things, IoT) v informatike označuje prepojenie zariadení so zabudovanou internetovou konektivitou. Toto prepojenie má byť hlavne bezdrôtové (hoci nielen prostredníctvom mobilných sietí) a očakáva sa, že prinesie nové možnosti interakcií, ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb medzi jednotlivými systémami.

ZAČIATOK KURZU 8.30

1. Čo je internet vecí IoT?

2. História IoT

3. Aplikácie

4. IoT štandardy

5. Požiadavky

6. Funkcionalita a štruktúra

7. IoT technológie

8. IoT architektúra

9. Hlavné komponenty IoT

10. Hardware, senzory, system-on a chip, firmware, device drivers, application software, connectivity, cloud, a security 

11. Úloha drôtovej a bezdrôtovej komunikácie

12. IoT komunikácia a networking protokols

13. IoT služby a aplikácie

14. Bezpečnosť

15. Cloud computing a IoT

16. Semantic Web 3.0 Standard pre M2M and IoT

17. IoT platformy

18. Výzvy pre adaptáciu predstáv

Ďalšie informácie, ktoré sa dozviete na kurze IoT:

 • Platformy
 • Mobilná integrácia
 • Rozmiestnenie
 • Vizualizácia dát
 • Prepojenie na sociálne siete
 • Hodnotový reťazec a business modely
 • Užívateľské cloudové služby
 • Integrácia s IT systémami
 • Kompatibilita medzi zariadeniami
 • Architektúra aplikácií
 • Reálny čas odozvy a oneskorení

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Certifikát o absolvovaní školenia pre účastníkov v elektronickej a tlačenej podobe. 

Odborný garant:

Ing. Marián Wolfer

IT consultant a manažér, ktorý dlhoročne pracuje v oblasti automatizácie priemyselných systémov. Pracuje u viacerých zákazníkoch na projektoch digitalizácie výrobných procesov a implementácii internetu vecí IoT.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora