banner
threelines

Digital factory

Internet vecí IoT

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín február 2021 / Cena 160€

Aké možnosti nás čakajú a čo môžeme urobiť už dnes? Komunikujúce veci sa majú stať novým eldorádom celého infokomunikačného biznisu. Hoci aj tu je medzi udržateľným rozvojom a bezbrehou expanziou rozdiel, nepochybne máme pred sebou novú technologickú revolúciu. Internet vecí IoT naštartuje technologickú inováciu vytvorením systému komunikácie medzi rôznymi typmi strojov, prístrojov a zariadení.