banner
threelines

OPP Ostatní zamestnanci

Termín:

NEPRETRŽITE

Miesto konania:

ONLINE

Cena kurzu:

4,95€
e-learning

Cieľ kurzu:

Povinné školenie zamestnancov v zmysle zákona č. 314/2001

Cieľová skupina:

Výkonní pracovníci organizácií 

Obsahová náplň:

V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY PODĽA ZÁKONA č. 314/2001

bozpo operativni

Typ osvedčenia:

Povinný záznam v zmysle zákona 314/2001 Z.z.

Odborný garant:

Autorizovaná spoločnosť BOZPO oprávnenie č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1

Rozsah:

16 lekcií v trvaní 8 minút + online test

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora