banner
threelines

BOZP Vedúci zamestnanci

Termín:

NEPRETRŽITE

Miesto konania:

ONLINE

Cena kurzu:

4,90€
e-learning

Cieľ kurzu:

Povinné preškolenie zamestnancov v zmysle zákona č.124/2006

Cieľová skupina:

Vedúci zamestnanci organizácií

Obsahová náplň:

V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY PODĽA ZÁKONA č. 124/2006

bozpo veduci

Typ osvedčenia:

Povinný záznam v zmysle zákona 124/2006 Z.z.

Odborný garant:

Autorizovaná spoločnosť BOZPO oprávnenie č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1

Rozsah:

16 lekcií v trvaní 8 minút + online test

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora