banner
threelines

Design FMEA

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195 € bez DPH

Cieľ kurzu:

  • zoznámiť s požiadavkami predpisov automobilového priemyslu na používanie nástrojov zabezpečovania kvality pred výrobou,
  • naučiť prakticky používať metodiku FMEA pri analýze možných chýb výrobku a procesu,
  • uskutočňovať analýzu QFD.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre technicke úseky (konštruktérov, projektantov, priemyselných inžinierov, technológov, zástupcov kvality, vedúcich projektov, nástrojárov, výrobných inžinierov,  oddelenie nákupu a rozvoja dodávateľov.

 

Obsahová náplň:

PROGRAM:

Design FMEA (Produktová FMEA) je analýza možných chýb, ich príčin a následkov, ktorá sa uplatňuje pri návrhu produktu. Jedná sa o školenie metodiky podľa štandardu VDA 4 a QS 9000, ktorá je záväznou metódou kvality v automobilovom priemysle. Veľmi často je vyžadovaná aj v iných odvetviach priemyslu napríklad v strojárstve a leteckom priemysle. Ide o metódu preventívnu, ktorá dokáže znížiť náklady na odstránenie chyby pri návrhu výrobku alebo procesu, a následne pri výrobe a užívaní produktu.

OBSAH:

1. Čo je risk?

2. Základné princípy FMEA

3. Niekoľko dôvodov prečo sa zaoberať problematikou FMEA ?

4. Náklady na odstránenie vady v rôznych etapách vývoja

5. História FMEA

6. Druhy FMEA

I. Systémový prístup a štruktúra FMEA podľa VDA 4 (Damico model) pre Design:

FMEA Start Agreement 
Štrukturálne analýza
Analýza funkcií 
Analýza potencionálnych vád, následkov a príčin 
Preventívne opatrenia a opatrenia detekcie
Analýza akcií 
Optimalizácia 

II. Systémový prístup a štruktúra FMEA podľa QS 9000 (Quality System Requirements) pre Design:

Úvod a definovanie zákazníka
Tímový prístup a predmet analýzy
Úvahy o výrobe, montáži a prevádzkovej spoľahlivosti
Vypracovanie FMEA návrhu produktu
Predpoklady
Blokové diagramy vzťahov
Boundary diagram
Diagramy parametrov (P)
Funkčné požiadavky
Ďalšie nástroje a zdroje informácií
Kvalita a bezporuchovosť v minulosti
Interface diagram
Matica vzájomných vzťahov
R & R Matrix
TOP 50 Warranty issues
Pôsobenie D-FMEA a vzájomné väzby (Boundary diagram - blokový diagram vzťahov, P-diagram, P-FMEA a DVP & R)
Plán overovania návrhu produktu a správa (DVP & R)
Process FMEA
Hodnotenie FMEA (RPN) pre Design (validačné katalógy) pre štandardu VDA 4 a QS 9000
Hodnotenie závažnosti (významu)
Hodnotenie výskytu
Hodnotenie detekcie
Kritická hodnota pre nápravné opatrenia
FMEA formulár (VDA vs. AIAG standard)
Výstupy FMEA 
Zvláštne znaky: definícia a povinnosti dodávateľa, Stratégia určovania špecifických znakov a dopad do dokumentácie, klasifikácia zvláštnych znakov (VDA zväzok, QS 9000), štruktúra a klasifikácia špeciálnych znakov
Pracovný tím FMEA
Kto je zodpovedný za FMEA?
Kedy aktualizovať FMEA?
Archivácia FMEA
FMEA vo vzťahu k zákazníkovi a dodávateľom
Nástroje pre tvorbu FMEA dokumentácie (IQ-RM, Palstat, IQS)
FMEA: cesta do pekiel alebo k vyššej výkonnosti? (Niekoľko odporúčaní, ako to možno "uchopiť")

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora