banner
threelines

Školenie FMEA prakticky

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

190 € bez DPH

Cieľ kurzu:

  • zoznámiť s požiadavkami predpisov automobilového priemyslu na používanie nástrojov zabezpečovania kvality pred výrobou,
  • naučiť prakticky používať metodiku FMEA pri analýze možných chýb výrobku a procesu,
  • uskutočňovať analýzu QFD.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom útvaru vývoja, konštrukcie a technickej prípravy výroby, manažérom kvality a pracovníkom podnikových útvarov zabezpečovania kvality, manažérom projektov, vedúcim pracovníkom výrobných úsekov aj pracovníkom útvaru marketingu. Zvlášť vhodné pre dodávateľov automobilového priemyslu.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Čo to je kvalita, kvalitný výrobok?

2. Možné parametre a chyby výrobku

3. Riadenie procesu, návrh kontrolného plánu

4. Dom kvality (QFD), rozpracovanie požiadaviek zákazníka do kontrol

5. FMEA konštrukcie/výrobku a FMEA procesu

6. Kedy, čo, kto analyzuje?

7. Zahájenie FMEA procesu

8. Konkrétne príklady a cvičenia

9. Chyby pri uskutočňovaní FMEA

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia, obed si účastníci zabezpečujú individuálne.

Miesto školenia:

Hotel Galileo

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora