banner
threelines

Moderácia FMEA a Brainstorming

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Aplikovať  nástroje FMEA v tímovom prostredí, riadenie meetingov, komunikačné zručnosti.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých kto zabezpečuje kvalitu, pre audítorov, technológov, pracovníkov vývoja a výroby, manažérov projektov a všetkých ostatných záujemcov o túto oblasť.

 

Obsahová náplň:

PROGRAM:

Kurz moderácia FMEA podľa štandardu VDA 4 je zameraný pre aplikovanie nástrojov FMEA v tímovom prostredí a je postavený na štyroch základných pilieroch. Ďalej sú detailne vysvetlené typické vlastnosti FMEA moderátora (nestrannosť, neutralita) vrátane vysvetlenia základných princípov, ako viesť a riadiť meeting. Počas kurzu sa účastníci naučia používať rôzne typy otázok (otvorené, uzavreté, sugestívne, spätný dopyt). V rámci kurzu budú vysvetlené výhody a nevýhody brainstormingu za podpory mentálnej mapy.

OBSAH:

 • Čo je moderácia?
 • Profil FMEA moderátora
 • Štyri piliere FMEA moderátora:
 • FMEA metodika
 • Nástroje (pre tvorbu FMEA dokumentácie, mentálne mapy, vizualizácia)
 • Project management (termínované plány, APQP)
 • Komunikačné zručnosti
 • Čo sa očakáva od FMEA moderátora?
 • Nestrannosť / neutralita moderátora
 • Moderačný techniky (proces paralelných informácií, simultánne preklady, parafrázovanie)
 • Model pre proces moderácia FMEA
 • Typy otázok, vizualizačné prostriedky
 • Definícia brainstormingu
 • Základné pravidlá brainstormingu
 • Výhody a nevýhody brainstormingu
 • Rétorika
 • Tipy pre moderátora
 • Ukážka mentálne mapy v aplikácii MindManager
 • Tréning brainstormingu vrátane mentálne mapy (príklad)

Moderácia FMEA podľa VDA 4:

Plánovanie (FMEA Štart Agreement - vymedzenie základného rámca FMEA projektu, Kick-Off meeting)

1. Štrukturálne analýza

2. Analýza funkcií

3.1 Analýza potencionálnych vád, následkov a príčin

3.2 Preventívne opatrenia a opatrenia detekcia

4. Analýza podujatí (nápravné opatrenia)

5. Optimalizácia

Prezentácia (Krycí list s TOP rizikami) a FMEA dokumentácia

 

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora