banner
threelines

Process FMEA

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195 € bez DPH

Cieľ kurzu:

  • zoznámiť s požiadavkami predpisov automobilového priemyslu na používanie nástrojov zabezpečovania kvality pred výrobou,
  • naučiť prakticky používať metodiku FMEA pri analýze možných chýb výrobku a procesu,
  • uskutočňovať analýzu QFD.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre technicke úseky (konštruktérov, projektantov, priemyselných inžinierov, technológov, zástupcov kvality, vedúcich projektov, nástrojárov, výrobných inžinierov,  oddelenie nákupu a rozvoja dodávateľov.

 

Obsahová náplň:

PROGRAM

Process FMEA (Procesné FMEA) je analýza možných chýb, ich príčin a následkov, ktorá sa uplatňuje pri plánovaní procesu a následnej výrobe. Jedná sa o školenie metodiky podľa štandardu VDA 4 a QS 9000, ktorá je záväznou metódou kvality v automobilovom priemysle. Veľmi často je vyžadovaná aj v iných odvetviach priemyslu napríklad v strojárstve a leteckom priemysle. Ide o metódu preventívnu, ktorá dokáže znížiť náklady na odstránenie chyby pri návrhu výrobku alebo procesu, a následne pri výrobe a užívaní produktu. 

OBSAH:

1. Čo je risk?

2. Základné princípy FMEA

3. Niekoľko dôvodov prečo sa zaoberať problematikou FMEA ?

4. Náklady na odstránenie vady v rôznych etapách vývoja

5. História FMEA

6. Druhy FMEA

I. Systémový prístup a štruktúra FMEA podľa VDA 4 (Damico model) pre Design:

FMEA Start Agreement 
Štrukturálne analýza
Analýza funkcií 
Analýza potencionálnych vád, následkov a príčin 
Preventívne opatrenia a opatrenia detekcie
Analýza akcií 
Optimalizácia 

II. Systémový prístup a štruktúra FMEA podľa QS 9000 (Quality System Requirements) pre Design:

Úvod a definovanie zákazníka
Tímový prístup a predmet analýzy
Úvahy o výrobe, montáži a prevádzkovej spoľahlivosti
Vývojový diagram procesu
Identifikácia požiadaviek procesu a význam požiadavke (Requirement)
Analýza potencionálnych vád, následkov a príčin
Definícia preventívnych opatrení a opatrení detekcie (prehľad jednotlivých možností), nastavenie závažnosti, pravdepodobnosti výskytu a možnosti odhaľovania
Analýza podujatí (nápravné opatrenia)
Pôsobenie P-FMEA a vzájomné väzby (Boundary diagram - blokový diagram vzťahov, P-diagram, D-FMEA a DVP & R)

III: Machine FMEA (Strojné FMEA)

Účel a uplatnenie
Stredná doba medzi poruchami (Mean Time Between failures - MTBF)
Stredná doba do poruchy (Mean Time to Failure - MTTF)

Rôzne významy skratky MTTR:

• Mean time to restore alebo Mean time to recovery
• Mean time to repair
• Mean time to replace

Hodnotenie FMEA (RPN) pre proces a machine (validačné katalógy):

Hodnotenie závažnosti (významu)
Hodnotenie výskytu
Hodnotenie detekcia
Kritická hodnota pre nápravné opatrenia vs. Stanovenie úrovne pre definíciu nápravných opatrení
FMEA formulár (VDA vs. AIAG standard)
Výstupy FMEA
Zvláštne znaky
Pracovný tím FMEA
Kto je zodpovedný za FMEA?
Kedy aktualizovať FMEA?
Archivácia FMEA
FMEA vo vzťahu k zákazníkovi a dodávateľom
Nástroje pre tvorbu FMEA dokumentácie (IQ-RM, Palstat, IQS)
FMEA: cesta do pekiel alebo k vyššej výkonnosti? (Niekoľko odporúčaní, ako to možno "uchopiť")

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora