banner
threelines

Metódy progresívneho plánovania kvality APQP a PPAP

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

november 2018

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

220€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • získať teoretické a praktické znalosti, ktoré sú potrebné pri modernom plánovaní kvality výrobku,
  • získať teoretické a praktické vedomosti potrebné pri schvaľovaní kusov do sériovej výroby u dodávateľov automobilového priemyslu,
  • zoznámiť sa s jednotlivými etapami APQP a s jednotlivými prvkami PPAP,
  • pochopiť zásady plánovania kvality produktu a metodiku plánu kontroly a riadenia
  • zlepšiť plánovanie kvality s cieľom zlepšenia komunikácie, stability a spôsobilosti výrobného procesu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre vedúcich a odborných pracovníkov podieľajúcich sa na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok pre automobilový priemysel, pre manažérov kvality, projektových a výrobných manažérov, pracovníkov vývoja, konštrukcie, technológie, servisu a pod.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktov

- ako aplikovať proces APQP pre dosiahnutie zlepšenia v kvalite a produktivite

- zásady plánovania kvality produktu

- návrh a vývoj produktu a procesu

- metodika plánu kontroly a riadenia

- nástroje a techniky v rámci APQP

- plánovanie, návrh, validácia

- spätná väzba a nápravné opatrenia 

- praktická aplikácia

2. PPAP - Proces schvaľovania dielov pre výrobu

- prvky PPAP, dokumentácia

- požiadavky, nástroje a techniky v rámci PPAP

- plán kontroly a riadenia

- praktická aplikácia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora