banner
threelines

Moderné plánovanie kvality produktu (APQP)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

máj 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

265€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Zámerom cyklu plánovania kvality produktu je zdôrazniť predbežné plánovanie kvality produktu až do validácie produktu / procesu. Opísaním plánovanie kvality produktu ako cyklu sa zobrazuje nikdy nekončiaci snaha o neustále zlepšovanie, ktorý možno dosiahnuť zahrnutím skúseností do jedného programu a aplikovaním takto získaných poznatkov v ďalšom programe.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre vedúcich a odborných pracovníkov podieľajúcich sa na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok pre automobilový priemysel, pre manažérov kvality, projektových a výrobných manažérov, pracovníkov vývoja, konštrukcie, technológie, servisu a pod.

Obsahová náplň:

OBSAH:

Účel a význam

Metodika ISO / TS 16949 - Cyklus plánovania kvality produktu

Matica zodpovednosti

Základy plánovanie kvality produktu

Zostavenie tímu

Definovanie predmetu

Tím k tímu, výcvik a zapojenie zákazníka

Súčasne prebiehajúce navrhovanie a riešenie záležitostí

Plán kontroly a riadenia - definícia

Časový plán kvality produktu

Plány vzťahujúce sa k časovému diagramu

Časový diagram plánovanie kvality produktu

Kapitola 1. Program plánovania a definovanie (vstupy a výstupy)

Kapitola 2. Návrh a vývoj produktu (vstupy, výstupy a výstupy APQP)

Kapitola 3. Návrh a vývoj procesu (vstupy a výstupy)

Kapitola 4. Validácia produktu a procesu (vstupy a výstupy)

Kapitola 5. Spätná väzba, posudzovanie a nápravné opatrenia (vstupy a výstupy)

Kapitola 6. Metodika plánu kontroly a riadenia (pozri samostatný krycí list / kurz)

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora