banner
threelines

Proces schvaľovania dielov (PPAP)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

265€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Účelom PPAP je určiť, či organizácia správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej dokumentácie a zákazníckych špecifikácií a či výrobný proces je kapacitne schopný vyrábať produkt trvalo spĺňajúce tieto požiadavky, a to v priebehu sériovej výroby pri požadovanom kapacitným výkonu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetky interné a externé výrobné miesta organizácie, ktoré dodávajú výrobné diely, náhradné diely a výrobné materiály. Je vhodný pre všetkých pracovníkov, ktorí sú zahrnutí v organizácii do systému kvality QS 9000. Použitie PPAP alebo PPF je povinné pre dodávateľský reťazec v automobilovom priemysle (Tier 1, Tier 2) alebo pre výrobcov z iného odvetvia priemyslu, ktorí túto metodiku uznajú za vhodné pre svoju podnikovú prax.

Obsahová náplň:

OBSAH:

Production Part Approval Process (PPAP) čiže Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby stanovuje generické požiadavky na schvaľovanie dielov do sériovej výroby, vrátane výrobných a hromadných materiálov, ktoré používajú anglicky hovoriaci automobilky a ich dodávatelia. Účelom PPAP je určiť, či organizácia správne rozumie všetkým požiadavkám zákazníckej dokumentácie a zákazníckych špecifikácií a či výrobný proces je kapacitne schopný vyrábať produkt trvalo spĺňajúce tieto požiadavky, a to v priebehu sériovej výroby pri požadovanom kapacitným výkonu.

Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) čiže Uvoľnenie výrobného procesu a produktu podľa zväzku VDA 2 stanovuje štandardizovaný postup vzorkovania, ktorý je jednou z hlavných činností manažmentu kvality pre nemecky hovoriace automobilky a ich dodávatelia.

I. Production Part Approval Process (PPAP) / Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby

1. Všeobecné pojmy

2. Požiadavky na proces PPAP

3. Požiadavky na oznámenia a predloženie zákazníkovi

4. Predloženie zákazníkovi - úrovne zabezpečenia

5. Stav predloženia dielu

6. Uchovávanie záznamov - Všeobecne

Slovník pojmov

II. Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) / Uvoľnenie výrobného procesu a produktu

1. Úvod

2. Rozsah použitia

3. Iniciátor postupu PPF

Príloha 1: Vysvetlenie použitia iniciačnej matice

Príloha 2: Iniciačná matice

4. Principiálny priebeh PPF (vzorkovanie)

5. Plánovanie a odsúhlasenie postupu PPF

Príloha 3: Formulár pre plánovanie a odsúhlasenie vzorkovania

6. Výber stupňa predloženia

7. Lehoty uchovávania

8. Deklarácia obsiahnutých látok

9. Pojmy

Príloha 4 - Matica pre hodnotenie sériovej zrelosti produktu a procesu

Príloha 5 - Formulár PPF

Príloha 6 - Správa o skúšanie softvér

Príloha 7 - Porovnanie PPF <=> PPAP

Prehľad VDA zväzkov

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora