banner
threelines

Kurz základy TPM (Totálne produktívna údržba)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

september 2019

Miesto konania:

PENZIÓN CENTRAL PARK, Žilina

Cena kurzu:

220€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov školenia s významom totálne produktívnej údržby,
  • vysvetliť princíp údržby metódou TPM,
  • pochopiť, ako integrovať TPM vo vlastnom podniku,
  • zistiť, ako zabezpečiť stabilné a bezporuchové fungovanie výrobných zariadení.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre manažment a pre špecialistov údržby a výroby.

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU:

1. Význam TPM

- definícia TPM

- ciele TPM

- prístupy TPM

2. Problematika zabezpečenia autonómnej údržby 

3. Zapojenie operátorov, predákov a supervízorov výroby do TPM

4. Zavádzanie TPM do praxe

- prínosy implementácie TPM

- riziká TPM implementácie

5. Kritické faktory úspechu projektu TPM

6. Diskusia

7. Záver a vyhodnotenie školenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora