banner
threelines

VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPNI, Teilelebenslauf, ONNO)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

 • oboznámiť účastníkov s modulmi e-commerce platformy, ktorá je povinná pre komunikáciu medzi dodávateľmi a spoločnosťami koncernu; jednotlivé moduly:
 • BeOn (Bemusterung Online = Vzorkovanie Online);
 • User Management System (B2B-UMS);
 • LION (Lieferant Online = Dodávateľ Online);
 • QPN (Qualifizierungs Programm Neuteile = Kvalifikačný program pre nové diely);
 • QPNI (Qualifizierungs Programm Neuteile Integral = Kvalifikačný program pre nové diely integral);
 • Teilelebenslauf (Životopis dielov) a pod. 
 • CoRe (Commitment Review)

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov oddelenia kvality, vývoja, výroby a manažérov projektov, ktorí sú dodávateľmi do koncernu Volkswagen, do ktorého spadajú automobilky:

 • Volkswagen
 • Volkswagen Commercial Vehicles,
 • Audi,
 • Seat,
 • Škoda Auto,
 • Bentley, Bugatti,
 • Lamborghini,
 • Porsche,
 • Ducati,
 • Scania,
 • Man.

Obsahová náplň:

VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPN, QPNI, Teilelebenslauf)

PROGRAM

Kurz VW B2B portál (Business to Business) je zameraný na e-commerce platformu, ktorá je povinná pre komunikáciu medzi dodávateľom a spoločnosťami koncernu Volkswagen.

Pozostáva z niekoľkých modulov: BeOn (Bemusterung Online = Vzorkovanie Online), User Management System (B2B - UMS), LION (Lieferant Online = Dodávateľ Online), QPN (Qualifizierungs  Programm Neuteile = Kvalifikačný program pre nové diely), Teilelebenslauf (Životopis dielov) a dalších nástrojov napr. CoRe (Commitment Review) a Product Data Quality (PDQ).

Jedná sa o portál, ktorý podporuje nástroje APQP a PPAP/PPF a vychádza zo štandardov VDA a požiadaviek koncernu Volkswagen, napr. Formel-Q, Formel-Q Konkret, Formel-Q spôsobilosť, Formel-Q spôsobilosť software a Formel-Q nové diely integral.

OBSAH KURZU

1)   Účel a hierarchia VW B2B portálu

2)   Proces plánovania projektu s ohľadom na vývojové fázy vozidla

3)   Dohoda managementu kvality koncernu Volkswagen a jeho dodávateľov

4)   Dokumenty kvality koncernu VW: (Formel-Q, Formel-Q Konkret, Formel-Q spôsobilosť, Formel-Q spôsobilosť software, Formel-Q nové diely integral)

5)   Zväzok VDA (Produktionsprozess - und Produktfreigabe) a jeho účel v VW B2B portáli

6)   Register so základnými pojmami (VFF, PVS, 0-séria, 2TP, stupeň Note 6, Note 3, Note1 a další)

7)   Kde sa nachádza stupeň Note a milník Saleable car v procese plánovania projektu s ohľadom na vývojové fázy vozidla?

8)   Prihlásenie do B2B portálu (www.vwgroupsupply.com)

9)   Nastavenie prostredia a všeobecné vyhľadávanie

10) Modul BeOn (Bemusterung Online = Vzorkovanie Online):

     História vzorkovania (EMPB)
     Definícia, popis jednotlivých stupňov vzorkovania (Note 6, Note 3 a Note 1)
     Prihlásenie do aplikácie
     Dáta o dodávateľoch
     Dáta o dieloch
     Formel-Q Konkret 4.3 Interné audity (príklady)
     IMDS (jednotlivý diel)
     Samohodnotenie (stupeň Note 6, Note 3 a Note 1)
     Životopis dielov vo fáze predsérie
     Osvedčenie kvality pre fázu predsérie
     • Vytvorenie nového generačného stavu (popis a rozdiely medzi stavom H,K,S)
     • Životopis dielov (hlavné zásady)
     • Značenie dielov podľa výkresovej dokumentácie (príklady)
     • Kontrolný nález a mernýprotokol pre fázu predsérie (príklady)
     • Výsledok vzorkovania a väzba na zväzok VDA 2
     • Regresia v dôsledku viacerých nákaldov
     • Bezpečnosť a životné prostredie
     • Výsledky skúšok (uložení dokumentov)
     • Hromadná správa
     • Dokumenty
     • Výber stupňa predloženia - tabuľka 1 ,,Preukázanie PPF" podľa zväzku VDA 2
     • Formuláre: VDA krycí list (generovanie PDF dokumentácie)
     • Formuláre: VDA list (generovanie PDF dokumentácie)
     • Odoslanie správy k schváleniu, kopírovanie EMPB, vymazanie EMPB a založenie novej EMPB správy
     • Stránka Rešerše a Filtrovanie

11) Modul User Management System (B2B-UMS):

• Prihlásenie do aplikácie
• Owncompany data
• Ownpersonal data
• Change ownpassword
• My admins

12) Modul LION (Lieferant Online = Dodávateľl Online):

• Prihlásenie do aplikácie
• Hierarchie Supplier-Parts Information Online: Administration, Commitment Review (CoRe), QualifizierungsProgramm Neuteile (QPN), Part Generation Levels
• Definície modulu LION
• Parts search
• Popis fázy procesu plánovania projektu s ohľadom na vývojové fázy vozidla (A - akvizícia, B – hrubý návrh produktu a procesu, C – detailný návrh produktu, D – detailný návrh procesu, E – výroba a dodanie výrobných prostriedkov, F – schválenie sériovej produkcie)
• Display Basis data
• Contact person (Master data, Volkswagen Group, Suppliers)
• Možnosti tlače

13) Modul CoRe (Commitment Review):

• Parts search
• Stránka: Dates & Quantities, Volume preview, Costs, History
• Release view: Deadlines, Volume preview, Costs

14) Modul QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikačný program pre nové diely):

• Parts search
• Overview
• Deadlines (A2)
• Production sequences (A3)
• Bought Parts /Services (A4)
• Concept Phase (B): Katalóg otázok
• Planning Phase (C): Katalóg otázok
• Implementation Phase (D): Katalóg otázok
• Checklist 2 DP (E): Katalóg otázok
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): QPN Acceptance Protocols
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Audit protocol
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Product audit
• Audit Protocols 2 DP / PV (F): Detailed protocol Page 1, 2, 3
• Automatický mailing
• Formel-Q nové diely integral - Metodické pokyny s integrovanou prebierkou: Stupňované opatrenia (eskalácia)
• Formel-Q Konkret: Program kritických dodávateľov

15) Modul Part Generation Levels (Teilelebenslauf = Životopis dielov)

• Parts search a prihlásenie do aplikace
• Vytvorenie nového generačného stavu (rozdiely medzi stavom H, K a S)

16) Modul B2B portál - Ďalšie dôležité informácie

• Podporná dokumentácia: QualityAssurance: Formel-Q, Formel-Q Konkret, Formel-Q spôsobilosť,  Formel-Q spôsobilosťsoftware, Formel-Q nové dielyintegral, Brand SpecificInformation, QualityProofforPre-SeriesPhas
• Podporná dokumentácia Research and Development: Product Development, Prototype Parts
• Podporná dokumentácia: Tasks, Process, Products Process, Program Readliness Process

Príloha: skratky a ich popis, výklad a definícia pojmov.

Doporučenie: 

Účastníci kurzu môžu so sebou vziať vlastný  laptop pre on-line prihlásenie do B2B portálu, kde si v rámci tréningu pod vlastným User ID môžu vložit správu EMPB, vyplniť LION, QPN a podobne. Účastníci musia mať základné znalosti APQP, PPAP/PPF a internetového prehliadača. Na kurz VW B2B portál nadväzuje kurz Formel Q,ktorý je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern k zaisteniu plnenia požiadaviek vyjadrených v prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Formel Q Konkret, Formel Q spôsobilosť a Formel Q Nové diely integralv vrátane vzťahu k smerniciam VDA.

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora