banner
threelines

Kurz System and Function MATRIX D - FMEA

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

135 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Kurz System and Function Matrix D-FMEA určený pre všetky oddelenia, ktoré sú zodpovedné za návrh produktu (R & D, výskum & vývoj, konštrukcia). Vzhľadom k neustálemu skracovaniu predvýrobných etáp a tlaku na znižovanie nákladov vrátane inovácí, je nutné identifikovať potenciálne riziká ešte vo fáze návrhu produktu a predložiť zákazníkovi na schválenie Design FMEA vo forme krycieho listu (CoverSheet). Užívatelia sa naučia používať súbor v exceli, do ktorého je možné definovať základné informácie o produkte, tj. Bill of Material (BOM),  respektíve kusovník a tímovo rozhodnúť o väzbe medzi komponentom a požiadavkami  na produkt. Účastníci kurzu sa tiež naučia využívať možnosti priorizácie podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA), kde budú vysvetlené základné nástroje a podpopné metódy (Kontrolné zoznamy - Checklist, Mentálne  mapy - MindMapping, Brainstorming, Stanovenie priorít rozsahov - Fuzzymnožina), aby výstupom z fázy návrhu produktu podľa metodiky ISO / TS 16949 pozri referenčnú príručku APQP: AdvancedProductQualityPlanning (Moderné plánovanie kvality produktu) bol robustný produkt a obsahovo kompletné Design FMEA s využitím možností priorizácie.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú v kompetencii návrh produktu / procesu, pracovníkov výskumu & vývoja, manažérov projektov, plánovanie kvality a pre všetkých ostatných záujemcom o túto oblasť. 

 

Obsahová náplň:

Obsah kurzu:

Vysvetlenie metodikySystem and Function Matrix D-FMEA:

 • Definícia požiadaviek na produkt.
 • Rozdelenie požiadaviek na produkt podľa kategórie:
 •  legislatívne, zákaznícke, interné.
 • Úvod do Quality Function Deployment (QFD) vrátane príkladu z automotive praxe.
 • Definícia závažnosťi pre jednotlivé požiadavky podľa následkov.
 • Možnosti definovania skupiny požiadaviek, ktoré sú obvyklé pre rodiny produktov.
 • Vytvorenie dokumentu, ktorý je reakciou na požiadavky zákazníka (Pflichtenheft).
 • Ťažkosti v prípade rozdielnej interpretácie požiadaviek zákazníka?
 • Úvod do APQP Kapitola 2. Návrh a vývoj produktu (vstupy a výstupy).
 • Návrh zoznamu zvláštnych znakov produktu a procesu vrátane príkladov z automotive praxe.
 • Definícia požadovaných charakteristík / vlastností z pohľadu zaistenia funkcií / požiadaviek kladených na produkt.
 • Identifikácia väzby tj. Vzťah medzi charakteristikou komponent / podskupiny / podzostavy a základnými funkciami kladenými na produkt.
 • Pri každej identifikovanej väzbe / vzťahu na zaistenie funkcií kladených na produkt zmeníme v D-FMEA z pozitívu na negatív = definície príčiny potencionálnej vady.
 • Zoznam obvyklých a častých charakteristík / vlastností pre jednotlivé komponenty a podskupiny.
 • Požiadavky na tímovú spoluprácu a Brainstorming.

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov a riadkov v súbore System and Function Matrix D-FMEA (excel).

Príklad vytvorenia stromovej štruktúry D-FMEA a chybové siete v aplikácii.

Vysvetlenie fázového modelu Damico podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA).

Vysvetlenie podporných metód podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA).

 • Kontrolné zoznamy (Checklist),
 • Matice rizík,
 • Mentálna mapy (mind mapping),
 • Brainstorming,
 • Stanovenie priorít rozsahov.

Vysvetlenie pojmu Fuzzy množina.

Vysvetlenie zoznamu charakteristík a ich ohodnotenie (0-1-3-9), ktoré možno použiť na výber priorít podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA).

Výstup zo System and Function Matrix D-FMEA ako vstup pre Design FMEA.

Príklad priorizácie z automotive praxe pre produkt a proces.

Ako možno využiť priorizáciu a príklad z automotive praxe.

Vysvetlenie 9 bodov, ako postupovať pri použití System and Function Matrix D-FMEA v praxi.

Tréning System and Function Matrix D-FMEA (excel).

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora