banner
threelines

Kurz QFD a Benchmarking

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

165 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom Benchmarkingu je zistenie pozície vlastnej spoločnosti na trhu a jej zlepšenie na základe porovnania s konkurenciou.

Dôraz je kladený na využitie vlastných predností a potlačenie vlastných nedostatkov. Súčasťou zlepšenia je aj učenie sa od konkurenčných spoločností.

Spoločne s metódou Quality Function Deployment poskytuje Benchmarking veľmi progresívny nástroj pre dnešnú priemyselnú prax.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre:

 • manažment firiem a technické úseky
 • konštruktérov a projektantov
 • priemyselných inžinierov a technológov
 • zástupcov kvality
 • projektových vedúcich 
 • skúšobných technikov  
 • nástrojárov  
 • špecialistov na výpočty

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU

 • Pohľad do minulosti
 • Filozofia QFD a EQFD
 • Definícia a prínosy QFD
 • Vývojovej fázy výrobku
 • Výstupy QFD
 • Možnosti použitia QFD
 • Kde môže QFD odstrániť problémy?
 • História QFD
 • Systematický prístup QFD
 • Rozdiely vo vnímaní požiadaviek
 • Plánovanie kvality pomocou maticových diagramov
 • Štvormaticový prístup
 • Matica matíc
 • QFD: pravidlá pre zostavenie tímu a úloha organizácie

Dom kvality a jeho opis

Dom kvality: Izba 1. Hlas zákazníka (teória a príklad)
Dom kvality: Izba 1. Hlas zákazníka - Daňová charakteristika
Dom kvality: Izba 1. Hlas zákazníka - Informácie o požiadavkách zákazníka
Dom kvality: Izba 1. Hlas zákazníka - Informácie o konkurencii
Dom akosti: Izba 2. Preklad (teória a príklad)
Dom akosti: Izba 3. Korelácia medzi izbou 1 a 2 (teória a príklad)
Dom akosti: Izba 4. Konkurenčné porovnanie zákazníka (Benchmarking)
Dom akosti: Izba 4. Konkurenčné porovnanie zákazníka (príklady z automotive praxe)
Dom akosti: Izba 5. Technické porovnanie (teória a príklad)
Dom akosti: Izba 6. Konflikt záujmov (teória a príklad)
Dom akosti: Izba 7. Dôležitosť - váha (teória a príklad)
Dom akosti: Pokoj 8. Kvantifikácia požiadaviek (teória a príklad)
Metódy zabezpečovania kvality
Prínosy QFD v priemysle a zhrnutie problematiky
Identifikácia a riadenie špecifických požiadaviek zákazníka vrátane príkladu z praxe

Benchmarking a jeho opis

Definícia Benchmarkingu
Kde možno Benchmarking využiť?
Aký je z Benchmarkingu úžitok?
Delenie Benchmarkingu (interné, externé, konkurenčné, funkcionálne atď.)
Výkonový Benchmarking
Procesný Benchmarking
Šablóna vedenia Benchmarkingu
Fáza Benchmarkingu
Je Benchmarking legálny?
Kódex vedenia Benchmarkingu
Benchmarking v procese vývoja 
Slovník pojmov
Proces vedenia Benchmarkingu pre automotive praxi
Identifikácia a riadenie špecifických požiadaviek zákazníka vrátane príkladu z praxe

Odporúčanie:

Účastníci musia mať základné znalosti o produktoch, výrobných procesoch a orientovať sa v technickej dokumentácii (BOM, výkresy, 3D dáta ...).Quality Function Deployment(QFD) a Benchmarking.

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora