banner
threelines

Kurz Problem Solving Process proces riešenia problémov

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195€/deň bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa s metódou Problem solving,
  • zistiť ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov,
  • priblížiť štruktúrovaný systém riešenia problémov,
  • aplikácia vhodných prístupov a metód v rámci riešenia problému,
  • získať skúsenosti s tímovou dynamikou.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre operatívnych pracovníkov, stredný manažment pracovníkov vo výrobe alebo službách.  

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU:

1. Problem solving process

- definícia pojmu "problém"

- pomenovanie problému

2. Postoj voči vzniknutému problému

- analýza celkovej situácie

- všeobecná schéma komplexného riešenia problému

- vlastníctvo, zodpovednosť, spôsob myslenia...

- typ problému

3. Možnosti riešení problému

- rozhodovací proces, výber možností

- rozhodovanie o ďalších krokoch

- plánovanie - príprava implementácie

4. Tímová práca pri riešení problémov

5. Riešenie praktických úloh

6. Diskusia

7. Záver a vyhodnotenie kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora