banner
threelines

Kurz nástroje zlepšovania KVP a DoE

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

máj 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • orientovať účastníkov na správne chápanie požiadaviek systému managementu kvality, týkajúcich sa stáleho zlepšovania, opatrení k náprave a preventívnych opatrení,
  • zoznámiť sa s vhodnými metódami zabezpečovania týchto požiadaviek.

Cieľová skupina:

Kurz je určený predstaviteľom vedenia pre kvalitu a manažérom kvality, technikom kvality, technológom, členom tímu pre riešenie problémov a všetkým ostatným, ktorí chcú pri zlepšovaní kvality pomáhať.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Integrovaný manažment

2. Kvalitný výrobok

3. Kvalitu vyrobiť x vykontrolovať?

4. Workshop - metodika zlepšovania

5. Brainstorming

6. Pareto, Ishikawa a ďalšie nástroje zlepšovania (7 základných nástrojov kvality)

7. DoE, Taguchiho prístup

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora