banner
threelines

Kurz nástroj zlepšovania DoE

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

139€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • orientovať účastníkov na správne chápanie stratégie DoE, pretože je to zlepšovanie takmer » zadarmo«
  • pochopiť a osvojiť si "filozofiu": "Nekupujeme nové technológie, nenakupujeme ušľachtilé vstupné suroviny, ale na MAXIMUM využívame to, čo máme!"

Cieľová skupina:

Kurz je určený predstaviteľom vedenia pre kvalitu a manažérom kvality, technikom kvality, technológom, členom tímu pre riešenie problémov a všetkým ostatným, ktorí chcú pri zlepšovaní kvality pomáhať.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Integrovaný manažment

2. Kvalitný výrobok

3. Kvalitu vyrobiť x vykontrolovať?

4. Stratégia DoE

5. Taguchiho metódy plánovania experimentov

6. Návrhy s faktormi o rôznych úrovniach

7. Znižovanie úrovní

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

8 hodín

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora