banner
threelines

Kurz interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949:2016

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

310€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva kvality podľa IATF 16949 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Osoby pracujúce v oblasti manažérstva kvality, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu.

Obsahová náplň:

POBSAH KURZU:

 • Výklad požiadaviek IATF 16949:2016 a terminológie
 • Účel vykonávania interných auditov 
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu 
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov 

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

Hotel Relax 

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Lektor (s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami), poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora