banner
threelines

Kurz Formel Q New edition

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

 • pochopiť požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Volkswagen;
 • poskytnúť informácie o spôsobe naplnenia špecifickej požiadavky VW – „Formel Q“ v systéme manažérstva kvality dodávateľov do koncernu VW s podporou plnenia požiadaviek normy ISO/TS 16949 a ďalších     predpisov a noriem.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov oddelenia kvality, vývoja, výroby a manažérov projektov, ktorí sú dodávateľmi do koncernu Volkswagen.

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

1) Špecifické požiadavky Formel Q

(spôsobilosť, konkret a ich implementácia v SMK dodávateľov koncernu VW vo vzťahu na plnenie požiadaviek normy ISO/TS 16949 a smerníc VDA)

 • spôsobilosť,
 • výklad,
 • obsah použitia v priebehu životnosti výrobku vo vzťahu k smerniciam VDA

2) Náležitosti hodnotenia kvalitatívnej spôsobilosti

 • výsledky zaradenia, očakávania zákazníka
 • samoaudit dodávateľa, eskalácia, vyplnenie formulára
 • výrobkový audit, klasifikácia chýb, rozhodnutia, nápravné opatrenia, kvalifikácia auditorov

3) Potenciálna analýza, Formel Q - konkret

 • audit procesu, hodnotenie, správa, zlepšovací program, príklady
 • vykonávanie samoauditov  D/TLD podľa Formel Q
 • definícia výrobkových skupín

4) Problémová analýza

 • doplňujúce požiadavky Formel Q spôsobilosť nad rámec požiadaviek VDA 6.3

5) Diskusia, záver, vyhodnotenie školenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Lektor (s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami), poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora