banner
threelines

Kurz Formel Q Part I.

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • pochopiť požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Volkswagen;
  • poskytnúť informácie o spôsobe naplnenia špecifickej požiadavky VW – „Formel Q“ v systéme manažérstva kvality dodávateľov do koncernu VW s podporou plnenia požiadaviek normy ISO/TS 16949 a ďalších predpisov a noriem.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov oddelenia kvality, vývoja, výroby a manažérov projektov, ktorí sú dodávateľmi do koncernu Volkswagen, do ktorého spadajú automobilky: Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, scania a Man.

 

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

 

  • Účel Formel Q
  • Proces plánovania projektu vzhľadom na vývojovej fáze vozidla
  • Dohoda manažmentu kvality koncernu Volkswagen a jeho dodávateľov
  • Účel zväzku VDA 2 (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) v dodávateľskom reťazci
  • Vysvetlenie základných pojmov (VFF, PVS, 0-série, 2TP, stupeň Note 6, Note 3, Note 1 a ďalšie)

Formel Q Konkret - verzia 5.0 (apríl 2015):

1. Dopyt a vypracovanie ponuky

2. Kvalitatívne kritériá vyhodnotenia ponúk

3. Spolupráca s dodávateľmi v procese vzniku produktu

4. Kvalitatívne opatrenia v priebehu sériovej výroby 

Formel Q Oprávnenosť - verzia 8.0 (jún 2015):

1. Úvod

2. Očakávania zákazníka / regresie

3. Samoaudit dodávateľa (SL)

4. Audit produktu

5. Potenciálne analýza (POT)

6. Audit procesu (VA)

7. Audit kvality - vedenie dokumentácie D / TLD dielov (D / TLD)

8. Technická revízia u dodávateľov (TRL)

9. Subdodávatelia (UL)

10. Problémová analýza (PA)

11. Aplikačné revízie (AR)

12. Dokumenty a záznamy z návštev u dodávateľov

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora