banner
threelines

VDA Výroba a dodávka produktu - Robustný výrobný proces

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Kurz poskytuje pomoc pri riešení tém:

• Ako sa realizujú "robustné výrobné procesy"?

• Ako sa hodnotia alebo meria?

• Ako sa zaobchádza s ovplyvňujúcimi faktormi a zlyhaniami?

• Ako sa dajú existujúce výrobné procesy zlepšovať?

Cieľová skupina:

Kurz  je určený pre manažment firiem, vedúcich  zamestnancpv vo výrobe / prevádzke, oddelení kvality a zamestnancov projektového vedenia v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW group, BMW Group, Daimler Group atď.).

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

1. Úvod

. Východisková situácia

. Ciele

. Ovplyvňujúce faktory

. Komplexity a inovácie

. Ľudský faktor: Management a pracovníci

. Zdroje

. Plánované a neplánované zmeny

. Definícia / "medzníky" robustných výrobných procesov

2. Prehľad celkového konceptu

. Poznámky k navigácii

. Štyri spätnoväzobné okruhy robustných výrobných procesov

. Väzba na VDA - štandard "Zaistenie stupňa zrelosti pre nové diely"

. Hodnotenie na základe logiky semafore

. Znázornenie, kontrolné zoznamy a príklady

3. Predpoklady pre robustné výrobný proces

. Kultúra založená na dôvere, zaobchádzanie s úspechmi a chybami

. Orientácia na procesy a zvyšovanie kvality

. Prevencia chýb / zamedzovanie vadám

. Stabilita

. Neustále zlepšovanie

. Proces vzniku produktu a plánovanie

. Nové diely

. Nové diely

. Diely z premiestnené výroby

. Prevzaté diely

. Minimálne požiadavky na funkcie kvality výrobného miesta

. Koncept logistiky

. Management rizík - preventívne management zlyhanie

4. Kontrolný bod

5. Štandardy pre robustné výrobné procesy

. Základné štandardy pre interné výrobné procesy

6. Mapy noriem, smerníc a metód

. Mapy a metód a predpisov ku zväzku VDA "Robustný procesy"

7. Slovník pojmov a skratiek

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.

Miesto školenia:

Školiace centrum Banka Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora