banner
threelines

VDA 16 - Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je rozlíšenie a špecifikácia jednotlivých  vzhľadovo posudzovaných hodnôt a charakteristík pre dekoratívne povrchy.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre zamestnancov oddelenia kvality v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atď.) A vyrábajúcich diely s dekoratívnymi povrchmi zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov.

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

1. Účel

2. Rozsah použitia

3. Rozsah platnosti

4. Zóny pre posudzovanie

5. Podmienky posudzovania

• Pozícia

• Podmienky osvetlenie, svietivosť a farebná teplota, orientácia svetelného zdroja, uhol dopadu svetla

• Pozorovacie vzdialenosť, doba pozorovania

• Svetelná kabína pre hodnotenie farebného tónu a pre kontrolu dielov

• Vysvetlenie pojmov týkajúcich sa typu osvetlenia, spôsoby použitia typov osvetlenia

• Vlastnosti pozadia

• Matica pre výber odporúčajúce farbu kabíny a usporiadanie svetelného zdroja podľa aplikácie

• Matica pre výber odporúčací typ svetelného zdroja podľa aplikácie (príklady)

• Podmienky okolitého prostredia

• Odporúčaný odev

• Skúšanie vozidla

• Veľkosť a usporiadanie svetelného štúdia, typy osvetlenia, farby pozadia

• Vonkajšie skúšky

• Kontrola jednotlivých dielov,  vzhľadu celého vozidla

• Následné skúšky

• Stupeň lesku

• Štruktúra povrchu laku (pomarančová kôra)

• Dohody o cieľoch

• Hodnota ppm a rozsah platnosti

• Stav kvality, Zisťovanie stavu kvality

• Zabezpečenie porovnateľnosti skúšobného personálu a postupov skúšania

• Metóda prevedenia atributivnej MSA

• Pragmatický prístup k vykonaniu R & R - Štúdia (príklad) a ku kvalifikácii farbocitu

• Zabezpečenie dostatočnej zrakovej ostrosti pre vykonávanie vizuálnych kontrol povrchu

• Zaobchádzanie so vzorkami maximálne tolerovaného stavu procesu (vzorky MTP)

6. Definícia charakteristík

7. Klasifikácia

8. Metóda Vyhodnocovanie

9. Ďalšie podmienky

10. Príloha

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.

Miesto školenia:

Školiace centrum Banka Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora