banner
threelines

Odbyt a starostlivosť o zákazníka – Analýza chybných dielov

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

september 2020

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom tohto nového štandardu je zavedenie prekrývajúceho konceptu pre analýzu chybných dielov pre diely z poľa (z prevádzky). K tomu je nutné zohľadňovať základné a podporné procesy analýzy chybných dielov, rovnako ako rozhranie. Obzvlášť pre chybné diely, pre ktoré sa v procese náleze na produkte nenájdu žiadne závady, je popísaný metodický postup, aby bolo možné identifikovať príčinu demontáže. K tejto téme musí vedľa dátových analýz prebehnúť previerka celkového procesu (od zákazníka cez predajcu a OEM až po dodávateľa) alebo systému.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom návrhu a vývoja, výroby, oddelenia reklamácií, kvality a predaja v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atď.).

Obsahová náplň:

 
  1. Úvod
  1. Proces analýzy chybných dielov
  1. Proces NTF
  1. Proces riešenia problémov
  1. Plánovanie procesu analýzy chybných dielov
  1. Ukazovatele
  1. Trvalý proces zlepšovania (KVP)
  1. Stratégia výberových kontrol
  1. Logistika
  1. Rozhranie a výmena informácií

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora