banner
threelines

Kurz Formel Q Part II.

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

169€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • pochopiť požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Volkswagen;
  • poskytnúť informácie o spôsobe naplnenia špecifickej požiadavky VW – „Formel Q“ v systéme manažérstva kvality dodávateľov do koncernu VW s podporou plnenia požiadaviek normy ISO/TS 16949 a ďalších     predpisov a noriem.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov oddelenia kvality, vývoja, výroby a manažérov projektov, ktoré sú dodávateľmi do koncernu Volkswagen, do ktorého patria automobily: Volkswagen, Volkswagen, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania človek.

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

  • Účel Formel Q
  • Proces plánovania projektu s ohľadom na vývojovú fázu vozidla
  • Dohoda manažmentu kvality koncernu Volkswagen a jeho dodávateľov
  • Účel dodávky VDA 2 (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) v dodávateľskom reťazci
  • Vysvetlenie základných pojmov (VFF, PVS, 0-série, 2TP, stupeň Poznámka 6, poznámka 3, poznámka 1 a ďalšie)

Formel Q Nové diely Integral - verzia 1.0 (december 2014):

Všeobecné ustanovenia

0.1 Definícia pojmov zákazníka a rozsah dodávania:

0.2 Súvisiace, záväzné, naväzujúce dokumenty k nižšie opísaným metódam v aktuálnom vydaní

1. Úvod

2. QPN Integral

2.1 Zaistenie stupňov zrelosti

2.1.1 Prehľad stupňov zrelosti

2.1.2 Príprava projektu

2.1.3 Klasifikácia rizík

2.1.4 Realizácia zaistenia stupňov zrelosti

2.1.5 Hodnotiace kritériá

2.1.6 Postup v jednotlivých fázach náběhu2.2 Quality Technical Requirement

2.2.1 Definovanie rozsahu dielov relevantných z hľadiska QTR

2.2.2 Prijateľnosť ponuky

2.3 Vzorkovanie

2.3.1 Podklady

2.3.2 neoddeliteľná súčasť vzorkovanie

2.3.3 Výsledok vzorkovania

2.3.4 Značenie vo fáze pred-série

2.4 Viacstupňové preberanie dvojdňovej produkcie

2.4.1 Účel viacstupňovej prebierky dvojdňovej produkcie

2.4.2 Vysvetlenie pojmov

2.4.3 Viacstupňové preberanie dvojdňovej produkcie zameraná na pokrytie požiadaviek

2.4.4 Viacstupňové preberanie dvojdňovej produkcie zamerané na proces

3. Management hardvéru elektronických komponentov

3.1 Posudzovanie

3.2 Management elektronických komponentov

4. Príloha

4.1 Prehľad zaistenia stupňov zrelosti

4.2 Popisy, pojmy a skratky

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.

Miesto školenia:

Školiace centrum Banka Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora