banner
threelines

Kurz CONTROL PLAN

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

135 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Kurz je zameraný na vysvetlenie metodiky súboru všetkých činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu a zohľadňujú výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobného procesu, aby sa zabezpečilo, že všetky výstupy procesu budú pod kontrolou.

V rámci kurzu je ďalej vysvetlený účel a rozsah plánov kontroly a všetkých súvisiacich metód. V rámci kurzu bude tiež vysvetlená väzba Processu FMEA na plán kontroly a riadenia vrátane možností využitia aplikácie IQ-RM PRO.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí:

 • zabezpečujú kvalitu
 • pre auditorov
 • pre technológov
 • pre pracovníkov vývoja a výroby
 • pre manažérov projektov.

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU

 • Definícia plánu kontroly a riadenia podľa ISO / TS 16949
 • Rozsah a druhy plánov kontroly a riadenia podľa fáz vzorkovania popr. rozsahu platnosti (prototyp, pred-série a séria)
 • Vstupy a výstupy plánu kontroly a riadenia (D-FMEA, P-FMEA, Flowchart, Plán montáže, Technická dokumentácia, Zákonné požiadavky, Pracovný inštrukcie, Skúšobné plány, Skúšobné predpisy)
 • Rozsah plánu kontroly a riadenia vrátane príkladov z automotive praxe
 • Popis všetkých stĺpcov plánu kontroly a riadenia (Číslo, názov znaku / opis operácie, Vlastnosti / Charakteristika produktová a procesná, Klasifikácia, Špecifikácie a tolerancie, Testovanie, Kontrolná vzorka, Metóda riadenia a Reakčná plán)
 • Zvláštne znaky: definícia, stratégia určovanie osobitných vlastností a dopad do dokumentácie vrátane plánu kontroly a riadenia
 • Klasifikácia zvláštnych znakov podľa QS 9000 (Ford, JLR, Volvo ...), štruktúra klasifikácie osobitných vlastností, paleta zvláštnych znakov (IQ-RM), prehľad zákazníckych požiadaviek a ich značenie
 • Funkcie a faktory zadávania: Čo ?, Kde ?, Metóda riadenia a Reakčný plán
 • Kontrolný zoznam pre plán kontroly a riadenia
 • Pracovný list pre zvláštne znaky vrátane príkladov z automotive praxe
 • Analýza procesu: Fault Tree Analysis (FTA), Design of Experiments (DoE), Ishikawa diagram, Quality Function Deployment (QFD) a Matice znakov
 • Kto je zodpovedný za plány kontroly a riadenia?
 • Archivácia plánov kontroly a riadenia
 • Väzba Process FMEA na plány kontroly a riadenia
 • Aplikácia IQ-RM PRO od firmy APIS pre tvorbu plánov kontroly a riadenia
 • Ukážka plánu kontroly a riadenia z automotive praxe: montážna linka, skúšobný predpis pre uvoľnenie výroby, skúšobný plán pre vstupnú kontrolu, skúšobný predpis pre vyrábaný diel, audit výrobku, rekvalifikačné skúšky.

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora