banner
threelines

Kurz 8D - Riešenie problému v 8 disciplínach

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

165€ bez DPH

Cieľ kurzu:

 • oboznámiť sa so štandardizovaným postupom pre riešenie problémov a reklamácií,
 • získanie základných informácií k tímovej práci,
 • oboznámiť sa s nástrojmi pre zisťovanie nezhôd,
 • naučiť sa posudzovať nezhody.

Cieľová skupina:

Pre efektívnu spoluprácu s dodávateľom je nutná jasná a zrozumiteľná komunikácia a to obzvlášť pri riešení problémov a reklamácií. V súčasnej dobe sa, predovšetkým v automobilovom priemysle, používa takmer štandardne postup označovaný ako „8D Report“. Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení problémov a pre všetkých, ktorí majú záujem problémy riešiť a zabrániť ich opakovaniu.

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU:

VDA zväzok "8D - Riešenie problému v 8 disciplínach" ponúka riešenie problémov v automotive aj v ďalších sektoroch priemyslu.

Spoločným cieľom AIAG a VDA je, aby organizácie dosahovali efektívne a trvalé riešenia problémov zavedením 8D metódy.

 

 • Spoločný prístup AIAG a VDA k riešeniu problém
 • Kultúra chýb a úloha vedenia v efektívnom riešení problémov
 • Riešenie problému a reklamácie
 • Úvod do riešenia problémov v 8 disciplínach
 • 8D metóda
 • 8D proces
 • 8D správa
 • Použitie 8D metódy riešenia problémov
 • Nevyhnutné rozhodovacie kritériá pre použitie metódy 8D

Kurz je určený pre oddelenie kvality, manažment projektu, priemyselný inžinierov, technológov, výrobných inžinierov a splnomocnencov pre bezpečnosť produktu.

Tento kurz vhodne nadväzuje na VDA Lessons Learned (Management znalostí), VDA Integrita produktu a VDA Analýzu chybných dielov z prevádzky.

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora