banner
threelines

Kurz 8D report nástroj na riešenie reklamácií a problémov

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

september 2020

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

165€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa so štandardizovaným postupom pre riešenie problémov a reklamácií,
  • získanie základných informácií k tímovej práci,
  • oboznámiť sa s nástrojmi pre zisťovanie nezhôd,
  • naučiť sa posudzovať nezhody.

Cieľová skupina:

Pre efektívnu spoluprácu s dodávateľom je nutná jasná a zrozumiteľná komunikácia a to obzvlášť pri riešení problémov a reklamácií. V súčasnej dobe sa, predovšetkým v automobilovom priemysle, používa takmer štandardne postup označovaný ako „8D Report“. Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení problémov a pre všetkých, ktorí majú záujem problémy riešiť a zabrániť ich opakovaniu.

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU:

Pri aplikácii "8D report" je jasné:

• kto problém rieši

• čo sa má spraviť, aby neboli v dodávke ďalšie nezhodné kusy

• čo bolo príčinou problémov

• čo sa spravilo a spraví pre to aby sa problém viac neobjavoval          

1. Rekapitulácia súvisiacich požiadaviek ISO/TS 16949

2. Identifikácia nezhôd - atribúty nezhôd

3. Tímová práca

4. Predstavenie metód - účel, princíp, možnosť použitia

5. Cyklus riešenia Problem solving

6. Uvedomenie si problému (PDCA)

7. Hľadanie príčin, súvislostí a väzieb (Brainstorming)

8. Zoskupovanie a hierarchia vplyvov (Ishikawa diagram)

9. Kvantifikácia a priority (Pareto diagram)

10. Zdokumentovanie riešenia problému (8D report)

11. Príprava prezentácie

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora