banner
threelines

Kurz 5 WHY

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

115€/deň bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť sa s metódou 5 Why,
  • naučiť sa posudzovať vhodnosť použitia metódy,
  • naučiť sa ako správne klásť otázky.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Úvod do problematiky

2. Procesy a ich význam

3. Zlepšovanie kvality procesov

4. Six sigma základy

5. Kedy použiť metódu 5Why

6. Podstata metódy 5 krát Prečo?

7. Správne kladenie otázok

8. Úroveň problémov

9. Úroveň protiopatrení

10. Riešenie aktuálnych prípadov z praxe

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed. 

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora